Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΔΣ) με :ααα ω]]2· _  “ ΣΗΜΕΡΑ
:ι¦'ἔἔ¦ἑβ εα ΕκπιιιιΞιι!!!   Δ“Ρε5¦
Με 31  7 έ
"ΑΙ"ε: για το ΣΤΟΙΧΗΜΑ!!!
ὁ ((0   # :ξε^ῖἑἔΞΒἙΒἶἘἘἔἑἔἔιτεντ και Σίτι
' 7 β την πρωταθλήτρια Λέστερ
κύριος πρόεδρος
Φεβ.. ποθοάμε # δ Α “ Χ · ._¦ Η ἶ_Μώ` ._
ο κ ο” · .· ιναι ο γιος μας
τολατρει¦οἙἙα:   ο μεγαλος κι
ρ αυΜΜω ΜΜΜ λ ' ” ¦ ι .
τω· αρθρο Μ πΔΡΛΣκΕγιι 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ο μ"(ρος μ“ς··· ~
ΔΡ. ΦΥΛ. 5536 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
«Πιστεααν πως μετά τον
Κόκκαλη θα γυρίζαμε σε πέτρινα
. - , _. χρόνιαΙ αλλά ήρθε ο Μαρινάκης
ο ΜΜΜ Μπέντο   “ και σάρωσε τις ιιαάπες!!!» ...3
αποκαλύπτει ·. 5 ι . Ά
σταδιακα τον δικό
του Ολυμπιακό
ΑπΑΝτι-ιΣι-ι κΑΡΑπΑπΑ ' ἔλἘ!'.ῖ¦'¦ἔ$Ἀ°Μΐ$ἑ°ἑ':'.';3'ἑΞ:
Στι-ιΝ εΝαΣι-ι ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ /_ Ξ;ἄ:;¦&;:“ἑἘ%π“
· · Ο . ν . .
ο ΝΤσΜΙΝΓι(£Σ «Καμια ανακοινωσι| για · λ°!°°'°°“°°ς· “'°°“°“ς ῦ'“°“'“°°°
αλλά... μικρά τα κακά! 3 6°°"ς
απέναντι στον κοσμο του 0ΛΥΜΠΙΑΚ0Υ
..;  Ι ι ι '  · οι>κΙΖοΜΑΣτε ότι δεν θα τα ξεχάσουμε
ς ί · ; ι . ·  ο ποτέ!
/ ' · . · Παμε ενωμένοι στον πόλεμο
· Μωρό σύστημα που Βήμα·Βήι·α
 ΣΤΗ ΓΑ .
  τις δικογραΦιες»
δηλητηρίασε το ποδΜαιρο
· Ντογιακος και Δασκαλόπουλος υπολογοι
7 οι “ · «ΔΦΔιΡεΣΗ Τ'ΤΛΩΝ; ΜΜΜ
κΛιιΡΩτιι Δ1 ΜπΔΣκετ
Στις 15|10 έρχεται
ο καλός πελάτης
ΣΦΔΙΡ0ΠΟΥΛΟΣ: «ΕΧΟΥΜΕ
ΠΛΕΟΝΕ'(ΤΗΜΔ ΓΙΑΤΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΟ'ΟΓΕΝΕΙΣ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα