Πρωτοσέλιδο Στοίχημα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ποροσκευη 9 ΣεΠτεμβρΙου 2018 · - , ,
Ετος 17ο - Δρ. Φυλλου 864 - 2.50 ς Το καῇυτερο ΣτοΙχ"μ-α καθε μερα
“ ΜΒ @Μωβ
Μ"". Γ . /|ΙπρΜκεΜ-ΔΜἐρπ ΜΗΝ. ΣΗ· 
ΗΟΒ,.82Θ 1;2,1Ο Χ: 315 2; 2.95 “η
Εβδομαδιαίο Εφημερίδο
για Το Προκοθοριομὲνο
ΣεΜΔΕΣ //
ΛΕΒΠΔΕ|Π|ωΣ
π“ΝπΒ“Ν“ΤκοΣ
ΗΟΔ.:2877 1: ΝΟ Χ:ΒΒΟ 2:ΞΘΟ
· ¦ ΜΝΜΤπΜκπΣ
  ΗΟΔη:2878 1:1.22 Χ:ἐ7Β 2.975
  ΜΣ ΜΜΜ
ΠΤΡΠΜ||ΤΒΣ
ΚΟΔ.,2882 12120 Χ: 3105 2. 2185