Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Κανένα έλεος για τους αδύναμους!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Τοἱτιι Στ Παρασκεοιι με το δαμοκρατἱα το πιο «πονοοο» περιοδικο
ΗΕνωσιι Εισαγγελἑων Αγω/ἡ τοῦ Ζατεἰται τιρὁ88ρο8 για
καταγγέλλει τον Π“τὲΡΠωον . τον ΜΜΜ ΤραιιεΖα,
Βαγγέλη Μαρινακτι! ΚουΡτἀκΠ Πα κατοικοεοΑθανὡν των
Για τα περί ·δτατῇγγΜς ἩΞΨΚαι ζ να... μιλαει ελλΙινικα
ιεκτὲλεοιις Ο Ο ΟΠ', ΠΟΠ Κ σε 7 ϊ · _ τ >
στον ΠΜ Εφετών. ε τι ενσΜ0ντ0υ· Υπο αποχώριισπ ιι Λούκα Κατω". - ' 5
ΒροΧῇ τα Χαρατσια (Χιλιαδων ευρώ) ετα των ακινὴτων στα κοινωφελὴ ιδρύματα
το κοπο για εξω
«Τι να κανουμε, Πρωτα
· τοοΕΝΦΙΑσ812δὁσειε  .γγ μ Δ
_ ,να Πλιιροὶ›οοιιν»` Δ ` ϊ 
αΠὲῷανθτἶΒΆλὲἶιὅδα8 Ήτ
: λ 1 μμ
ΨαλιδἰΖεται (και) το ΕισοδΠμα ΑλληλεγγὐΙι8! Θα δινονται κουΠΟνια για αἰτισΙι αντι επιδοματων
"^Ρ^Ο^γΜ"'^Δ^     Λεφτα(ιτολλα) στιαρΧοιινῇ!
ΧΡΠσ0και “ Η “ Ι λ “7 “  ΠοΙοΜνομωο ">_ έ
Χαλκινοσττι  “ ' 2.802 ΜΜΜ, . ¦ · Ψ Ύ ·
· :μὴ . Ι; . .Ι .. ._ζ .;_, _ _ :_ 16 ΡοΒ°Ηε, 53 · “ . ο ·.
σφαιρα -   ζ; αν-. ιωα Κανω,
8 . α Δ! ι  Ξ Ξ;; -3·  Ξ|·-τ,·|' ·_`ἶ δ;; 
τα  τ ; : 1 “ ' , . < ΠοΨλῇθΠωνω ο
θεαματικό ξεκίνημα. Δύο ; · 30% αύξηση στα χρονια ως κρίσης. Στοιχεία για πωσ ΠΜ 0ΜΨΝ° η
Μοτοίδιο βαθρο. : “ _ Μἰαμεοδαγοὐς αποφαωΜουςναπεθανοω3% του 2016· Ξ" Ι
Με... τεοοαρων ετών ιταΒοοτἑριιοιι ροθΙιἱπται ω το τοπιο στο διαδικτοαιτο οτοἱΧιιιια