Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ουράνιο μήνυμα Αγίου Παϊσίου σε ασκητή!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ
888 ετο:
ΔΡ. ΜΜΜ
00858) 4083
Τ'ΜΗ Ί ΕΥΡΩ
ΞΡΛἰΛΡἶ 4 75
Στο £ιΘΕῖΟ ΝΕΟ' ΛΝθΡΠΠ0Γ
κι” σελιδες Ί2.2Ί.22 23