Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μείωση ΕΝΦΙΑ με κούρεμα δαπανών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κογηοΝι ΠΑ ΚΕΡΔΗ
· Ε^ΕγΘΕροΣ ι “έ τΕιιιι·ιηιιτοιιιΕΜιηιι
μοι! η ιιιΕι>ιιιιι Στο Μπεστ"
. για (Μάς  ηογιιιιιΕιιι-Σιιι
ι νε ι' ιη 
 ι 445 ι286
Παρασκευή 9 Σεητεμβρίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1979 - Τιμη Τ,3Ο € - ΝΝΝ.ο|εΠ|ιεωε¦γρ08.εΕ
“ · Η Ξ' τ ΕΜΑΕΣ
ΦΗΜΗ... _ :3  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗτΣοτΑκι-ι τι
ΜΕΤΑΒΛΤ|Κ0
ΣΥΣΤΗΜΑ γ; 
Ό γ Ϊ τ _ Σ ΐ έ Ύ 4
Ϊ ιι . .
 με κούρεμα δαηανών
“4 στις στρατιές 
στο φόρο ακινήτων με των συμβασιούχων, 'Ο Ι. |_
εξοικονόμηση δαηανών έμφαση σε ιδιωτικές ”ώ Σε
αηό το Δημόσιο εηενδύσεις ζ
ΛΗΛΗΕΗΣΗ ΣΤΑ ωΗΦ0ΔΕΗΤ|Λ ΤΗΣ ΗΛ. ΗΛ' ΗΡ0ΣΗλΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΜΕΣ Τ|Σ Φ|ΜΕΥΡΗΗΗ|·ΗΕΣ ΔΥΗΛΗΕ|Σ
σε 4 τα μα- ο ηραφορι- σε δύο αλλαγές στην *τ :Η
θήματα των κός βαθμός, τετρα- ύλη με... εμ
θερινών  Μα βόθ“νσ“ Χ|0Ν0ΣΤ|ΒΛΔΑ ΤΑ ΛΗΞ|ΗΡ0θΕΣΜΛ ΔΗΜ0Σ|0Υ |Δ|ΩΤΩΝ
εξετάσεων ραματικα η λιγότερα επιφανειακή ΣΕ^|ΔΕΣ 9 Ι 9
ηεριγραφική διαγωνί- διδασκαλία '
αξιολόγηση σματα μαθηματων
|'|ΑΡΑ0ΛΥΜ"||Ακ0| ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΩΤ|Α Γ|Α ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗ,
ΧΑΛκ|Ν0 ΠΑ ΤΟΝ ΖΗΣ|ΔΗ
¦ , . έ 7- Στη ΣΦΑιΡΑ
ΜΕΤΑ Αηο 20 χΡοΝιΑ κΑτΜηΨΗΣ 'έ ν = Ε ` ,
«ΑΠΟΛΥΕΣΤΕ;
ΦΤ|ΑΞΤΕ... 5|ΤΕ!»
κΑΤΡογΓκΑΛοΣ τ ξεκίνημα 
ΕΜΠΑ|ΖΕ|
1.800 ~ '030 Βία; 
Η  Η έ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ η! 2· Μι.. - έ
7> > ΣΤΑΜΝΑΛιΑ οι π -ι ως =
Η Βίλα «Αμαλία» ο 'Φ Η β.
ΣΕΛ. Τ 0-' Τ
# | ΣΕΛ|ΔΕΣ _
ε°"°γ'" "ΜΜΜ έ ι2-ιι 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα