Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τραπεζικός "πυρετός"Recognized text:
“ων-Χιλ  Σ ΙΑ νννννν_ιιιιειςι8ιααι·
|(Λ0ΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20Ι(ι - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20ἰὅ(ι - ΤΙΜΗ ΕΝ) ΕΥΡΩ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ 0ΛΗ "Ἡ ΧΩΡΑ
Τέσσερι5 νεκροί και
 . μεγαλε5 καταστροφέ5
από τη θεομηνία
Πρόστιμο Ι0 εκατ. και
30.000 ευρώ ημερησίω5 
ι για ει·ιικίνδυνα αι·ιόΒλητα 
. Ι γ  :' ΛΠ0ΦΛΣΗ ΕΥΡΩΠΛΪ|(0Υ ΔΙ|(ΛΣΤΗΡΙ0Υ 
. Το δικαστήριο διαιιίστωσε ότι η την οδηγία γιατη διαχείριση των γ _ ι _ ,- Ό ν Η ηρωτοΦανἡς κακοκαιρία αφή αγνοούμενη αλλά καιωυηολό - Ελλάδα δεν συμμορΦὡθηκε με στερεών αι·ιοβλήτων>σελ. 26 .ε ι -. Χ. “Φ σεπίσωτηςτέσοεραθύματα. μία γιστες καταστρ0Φές>σελ.27
Λήλθε στἑ› 1.3 δισ. Ραγδαίες εξελίξεις μεχι το τλος του μήνα - Ανοικτή γραμμή με Βρυξέλλες
Εκρη η 88,9% | |
9τ08ι1Π0ρ1κὁ Τραιτεζικος«τιυρετος»
ελλειμμα Ιουλίου | | . | |
.ι“ξ¦,θΜΜ¦8¦2%.¦ε¦σ“¦ω,έ. Αλλαγή διοικηση στην Αααα Βαη|ς - Νεοε ιιροεδροε
κα|#ειώθ“ΚΜ4% 0ιεξ“ιω7έ9 στην Εθνική με Προκήρυξη διεθνουε διαγωνισμού
Ο Στο ειπαμηνο το έλλειμμα προσεγνισε τα ιι δια ευρώ› σελ. 9 Φ Π. Ρουμελιώτης και Γ. ΣαιιουντΖό- . “ '
γλου Προταθηκαν αιιό το 'ΓΣΜΒΔΕ
γ για ειι1κεφαλης της Τρ. Αττικης
ε γ γ . · _ι' ι ' ί Φ Η νέα διοίκηση θα αρέσει Πρώτα
γ γ Χ Ο να εγκριθεί αΠό την ΤτΕ
/ Ξ Ο Ω α · _/ Φ Εως 25 Σειιτεμ|βρίου οι αιτησεις
για τον νεο Προεδρο της Εθνικης
το ΣΑΒΒΑΤΟ Φ Διοικητικές αλλαγες τις ετιόμενες
ΔΩΡΕΑΝ Με ΤΗΝ Πιιερες Κω (ΠΙΝ ΠειραΙως > σελ. 3 ι;- Λούκα Κατσέλη :ε ιιω. Ρουμελιώτης τΣωιοΜζωω
Εκδοση-«ιιιλότος» για τους τίτλους του Δημοσίου ΘΕΜΑ “ΕΜΑΧ
Ι | Ι
Δοκιμαστικη εξοδος Προιον
ρ ενοικιαστων
στις αγορες Η) 20 Ι 7 σε σπιτια εως
Ο «Κλειδβ› η ομαλή έκβαση των αξολοΜσεων Ι ευρω
Αυριο το κρίσιμο Ευι·οακουρ με βασικο θεμα την Μάσα · 5: Μ;ΐ:Ζ:Ἐ::1%
μ ιων
Ο Συζήτηση με τον £8Μ ώστε να μετατραπεί το επιτόκιο _ ο · ΜΜΜ” η ζΙῇ“°"
απο κυμαινόμενο σε σταθερο για μερος του χρέους ι . να “ΜΜΜ σε πολλές
.| .κι 2 γ .· ιιεριοχές>οελ.7
Με στόχο να «δοκιμασει» τις τερος σκοττός είναι να εντα- . = Χ·
αγορἑςηΑθήνα,θαΠροΧωρη- Χθούν τα ελληνικα ομόλογα '
ωοεμἱαηδύομικρέςομολο- στο Πρόγραμμα ποσοτικής ^"^κ0Ι"ΩΣΕΙΣ ^ΡΡιΕ
γιακέςεκδόσειςτο2017.ΑΠώ- Χαλδρωσης του Ντράγκι. Τ ο Ι β
, , ον Πω ριο
Δεσμευση της Αθηνας στην Ελλαδα τα
για τα ιιροαιιαιτουμενα δυο νεα ιΡίιοηε
γ. Ο Διαβεβαιώσεις ότι ολες οι εκκρεμότητες θα . :#:::;::ἔἔω
τ ·' ` κλείσουν το αργοτερο εως τις 10 Οκτωβριου ,
Ο Νέα Φινιριῳα για τα μοντέ«ο|ἑ›ἶογ Κοινοτικός αξιωματούχος δι- στη Χορήγηση των 2,8 δισ., Μ που εγω" (γνωρ-ΠΜ σε
αβεβαἱωνε ότι δεν Μάρκα εφόσον κλείσουν γρήγορα σκόνη και νερο» σελ. 11
Α5τΜ·-αεΜ·ι οιασω¦ΜΜω¦ωΜ-Μ ΠρόβλΠμ° με την ΠαράτασΠ °ιεΜὁωΜ> σελ· 4