Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ῦἴἔ έ; |
· έ Ί χάρισε τα
' ΜΜΜ των
.. κ ..;_.τΡ; ι τ Ξ .Π / ΓΚΟΛ η' ιδια
` 3:61.  #3 / Ϊ:“ “ _, .ι , .. _ > 4 . - - 
ι ιι " έ 'Ύ 4
' κ  > ε :°Α|·Ώ . ι η ,
Π· Τελεία..χ 'Ϊ η -..>κ . · - ϊ 7 7 ι η ι
την ΑμέριΚα Μινἑιρο Ξ·  Ι 7 7
Περναει στην
αντεπίθεση
Πώς σκοτιεύει να
απαντησει σον
επικοινωνιακό «πόλεμο»
"Μ "Υ ΜΥ
~ = - ι 7 - η 7 . 7 . _ 7 _ Γιατί Παρουσιάζει
τεραστιο ενδιαφέρον
Παει... γκρινιάζουν οι γονείς'
στις ακαδημίες της οι· α
¦ Μπιτ" ψ
./ χ ΜΜΜ ΜΜΜ
«ἘΦυγαν» ήδη 500 «κομμἀτ¦α» 
# χ ι
την Η Ο· ψ
Ξάνθι
Ο! «||άΧες» γ|Π
ενδεκαδα και
'ο| σ|(έ εις Υπ!
Μ|ΧΑΕΛ, Το ένα του ΔΘοΡγΒΟΣ κ°""ΕΜ
Με.. κΔιιοιΑ Μιλ0νεβπς για ΣΤΟΧΟΣ ΞΑΝΑ ΤΑ ||Ρ|Μ ΑΜ
θΕΜΑΤΔκ'Δ ιην Πρεριέρα... Η ΕΥΡΠΠΗ.._ 
ιιΑΝΑοιιΝΜκο :Μ 2. αν  
ΠΩΣ... Εκανε Ψωααν όλα:
ΤΟΝ ΜΑΥΡΙΛ Μις 77060 του
Ο ΣΤΡΑΜΔΤΣ0ΝΙ Αγγελου