Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
πωςκπΙεΜευωνωΜΒοινΜΙ“νωνπνωΜπυπ8ΜκΜουΜ" Π(3:::::Μ;;2
στο οτιοὁυτὴριο και το:
"ΜΒ ΠΤΗΝΩΝ. Η" «Μ η γυρίσετεῦσ“ΠΟ το
"|·""' "Π"ω""ύ"", Ισραηλ αν οΠοκλε·στεἱτε»
"Ν '·"Μ""|¦|... στουε Ποίκτε5. μετά το
η   :έἶἶρ :έ 'Ο Ο   
Ο · : 'Προηονητὲ5
  η Ο · Οι μεϊογροΦ|κὲ5
Π  "8 "Ν |Β"""»! η  · =εΠ|λΟΤέ5 Μέ ῖε¦λΞυτωοε
ής οπ·γμὴ8
Δ"Ο|(|ΛΥ|'Τ||(Ο ΡΕ"ΟΡΤ|Ι Π"" ΤΟ" ΤΗΣ" ΤΣ|Τ|Π'| 
ΔΕΝ ΠΡΟΠΟΝΗθΗΚΕ ΧΘΕΣ
ΛΟΓΩ Μ|ΑΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ Δ'ΚΕΦΑΛΟ, ΣΗΜΕΡΑ
ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΤ|ΜΗΘΕ|
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ