Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέα ευκαιρία για χρέη προς Ταμεία - Εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
8 Σεπτεμβριου 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10454

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ » 15-16, 25-26

Μειώσεις έως 21% για τους
συνταξιούχους τραπεζικούς

*

Λόγω έκτακτου όγκου ύλης
το
4+1 «ψαλίδια» του φθινοπώρουρεπορτάζ για τα
στο επόμενο «Εθνος - Συντάξεις»,θα δημοσιευτεί
την Πέμπτη 15/9

Ολες οι αλλαγές στην εξα
πλασματικών ετών ασφ γορά
άλισης
Ν
της καΤΕΡΙναΣ κΟκκαλΙαΡη

έο μοντέλο θα εφαρμοστεί για την εξαγορά
πλασματικών ετών
ασφάλισης, καθώς η έκπτωση σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής δεν θα είναι
ενιαία για
τους υποψήφιους συνταξιούχους.
Χαμένοι θα βγουν όσοι
θέλουν να
εξαγοράσουν λίγα χρόνια
-καταβάλλοντας άμεσα όλο
το ποσό- για
να ανοίξουν ταχύτερα
την πόρτα
εξόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
η
έκπτωση σε περίπτωση
εφάπαξ εξαγοράς των πλασματικών
ετών
θα διαμορφωθεί στο
2% για κάθε
χρόνο, από 15% που είναι
σήμερα.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος
που θα αποφασίσει να
εξαγοράσει
τρία έτη θα έχει έκπτωση
6%, ενώ
αν επιλέξει να αναγνωρίσει
τέσσερα έτη 8% και ούτω
καθ’ εξής.
Η ρύθμιση θα πάρει
άμεσα τον
δρόμο για τη Βουλή,
ενώ για το
θέμα έχουν υπάρξει
πιέσεις από
τους δανειστές. Με το
ισχύον πλαί-

▶Χαμένοι θα βγουν

όσοι θέλουν να
εξαγοράσουν λίγα
χρόνια για να ανοίξουν ταχύτερα
την πόρτα εξόδου
Η έκπτωση σε περίπτωση

εφάπαξ εξαγοράς των πλασματικών

σιο οι ασφαλισμένοι
στο Δημόσιο
κά). Να σημειωθεί ότι
μπορούν να αναγνωρίσουν
με τον πρόέως
σφατο ασφαλιστικό νόμο
και 12 πλασματικά έτη,
το κόστος
ενώ στον
εξαγοράς πλασματικών
ευρύτερο δημόσιο και
ετών αυξήιδιωτικό τοθηκε σημαντικά, καθώς
μέα μέχρι 7 χρόνια.
άλλαξε η
βάση υπολογισμού.
Πάντως, έτσι όπως έχει
διαμορ«Μετά την ψήφιση
φωθεί το τοπίο των προϋποθέσεων
του ν.
4387/2016, το μηνιαίο
συνταξιοδότησης πολλοί
κόστος εθα είναι
ξαγοράς όλων των
αυτοί που θα χρειαστεί
πλασματικών
να αναγνωχρόνων ασφάλισης προσδιορίζεται
ρίσουν πλασματικούς
χρόνους
σε ποσοστό 20% επί των
σφάλισης (τέκνων, σπουδών, ααποδοχών
κετου ασφαλισμένου κατά
νών ασφάλισης και
τον τελευστρατού για
ταίο μήνα πλήρους απασχόλησης
τους άντρες), ώστε να
μπορέσουν
πριν την υποβολή του
να συμπληρώσουν τα
αιτήματος
40 έτη (ή τις
εξαγοράς», τονίζει η
12.000 ημέρες ασφάλισης
δικηγόρος Ασυνολισπασία Παπαθανασοπο
ύλου.

ετών αναμένεται να διαμορφωθεί

Η ίδια προσθέτει ότι
μετά τις
ρυθμίσεις που, σύμφωνα
με πληροφορίες, προωθούνται
«είναι
προφανές ότι, αν και
παρέχεται
κίνητρο για την εξαγορά
περισσότερου πλασματικού χρόνου
ασφάλισης, δεδομένου ότι
όσο αυξάνεται ο εξαγοραζόμενο
ς χρόνος αυξάνεται και το ποσοστό
έκπτωσης,
πιθανότατα δεν θα
είναι δυνατή
εκ μέρους των ασφαλισμένων
η
συγκέντρωση των υψηλών
αυτών
ποσών, με αποτέλεσμα
οι περισσότεροι να καταφεύγουν
στην
ταβολή των ποσών εξαγοράς καείτε

στο 2% για κάθε χρόνο,

από 15% που είναι σήμερα

με δόσεις είτε με παρακράτηση
α- στρατού: 349,86
πό τη σύνταξη».
ευρώ μηνιαίο κόστος εξαγοράς Χ 12 μήνες
= 4.198,32
ευρώ μείον 629,75 ευρώ
Παράδειγμα
(15% έκπτωση) = 3.568,57 ευρώ.
Ενδεικτικά, ασφαλισμένος
έχει
Μετά τον ν. 4387/2016:
αποδοχές 3.000 ευρώ
κατά τον χρό- • Κόστος
εξαγοράς 36 μηνών
νο υποβολής του αιτήματος
για
εξαγο- δύο τέκνα:
600
ράς. Πριν από τον ν.
4387/2016 στος εξαγοράς ευρώ μηνιαίο κόίσχυαν τα εξής:
Χ 36 μήνες = 21.600
ευρώ μείον 1.296 ευρώ
• Κόστος εξαγοράς 36
(6% έκπτωμηνών για ση) = 20.304
ευρώ.
δύο τέκνα: 167,85
ευρώ μηνιαίο • Κόστος
εξαγοράς 12 μηνών
κόστος εξαγοράς Χ
36 μήνες = στρατού:
600 ευρώ μηνιαίο κόστος
6.042,60 ευρώ μείον
906,39 ευρώ εξαγοράς
Χ 12 μήνες = 7.200 ευρώ
(15% έκπτωση) = 5.136,21
ευρώ.
μείον 144 ευρώ (2%
• Κόστος εξαγοράς 12
έκπτωση) =
μηνών 7.056 ευρώ.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για όσους αδυνατούν να πληρώσουν

Μάχη για
τα κενά
στα σχολεία
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ
ΗΔΗ 5.000 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
» 29

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των
πιο περιζήτητων
ακινήτων
για ενοικίαση
» 28

ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

για χρέη προς Ταμεία - Εφορία
Ασφαλιστική ενημερότητα και πάγωμα των
παλαιών οφειλών για όσους πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές. Θεσπίζονται κίνητρα παραμονής
στις υφιστάμενες ρυθμίσεις » 4-5

Με αυστηρά κριτήρια
η επανένταξη στις
100 δόσεις για
απλήρωτους φόρους

9 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 8 ΜΕΡΕΣ

Συναγερμός
για τα αυξημένα
κρούσματα
παιδοφιλίας
» 12-13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ζωή με τα
ρομπότ το 2030
» 32

ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Βροχή
δυο μηνών
σε μια νυχτα!

Τέσσερις νεκροί, μία αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές » 14, 27