Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υ%λαὁτ%ή
κτ)Δ|κΟΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20! 6 | ΕΤΟΣ !6ο | ΦΥΛΛΟ 3.799 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ · Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΔΝΔΓ'ΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΔΝ'ΚΔΣ
Την ώρα που όλα δείχνουν ότι οι προσπαθειες στελεχώσεώς των Αγροτικών |ατρείών
είναι σε καλό δρόμο, τα νεότερα που αφορουν στην λειτουργία της Μοναδος Τεχνητού
ΝεφρουτουΠΝ.-κέντρουΥγείαςΝαξουείναιευχαριστα!Δημιουργείταιθέσηνεφρολόγου.
Συγκεκριμένα, στον Οργανισμό λειτουργίας του δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος
του νησιού μας συμπεριλήφθηκε ίοργανικη! θέση νεφρολόγου. |κανοιτοιημένος από
την εξέλιξη αυτή δηλώνει ο βουλευτής., Νίκος Μανιός, που υποστηρίζειι
«Όταν δεν υπαρχει στον οργανισμό οργανική θέση, δεν είναι δυνατόν να γίνει προκηρυξη.
Τώρα είναι όλα ιδανικό για να τιροκηρυχ·τεί η θέση του νεφρολόγου›>, δηλώνει ο κ. Μανιός...
ειναι!» το ΠΡΩΤ0 ΒΗΜΑ Ε_ί|ΝΕ! 
Μανιουμεκτη|νοτροφους γγ η χ Ι
κλικ!!! μια οι ματια   ι
στονησ! Μ *ΕΦ  τ
ιιι τον ιτιιοιο
τισ ιοιοιοιιτιι
Έ _ . -<<'|'ο παραλληλο πρόγραμμα για την δημόσια Υγεία θα βελτιώσει αισθητα
' ο την εικόνα και τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου του νησιού μας»
Ι Ι -«Θα καλα θοών στο ε ώ ελλον όλα τα ιατ εία των α ονων ιτε ιο ών τα οποία 'ταν κενό επί σει α ετών».
Με μεγαλη επιτυχια φ Δ ςμ ρ γ ρ χ η ρ
ολοκληρώθηκε το Ι `
Πολιτιστικό Αντάμωμα     υ Ζ ο  1·
Δμοργιανών και
Ρεθεμνιωτών! ΣΕΛ- 4
έ για ...καλό σκοπό!!!
Λ|ΓΟ ΩΣ ΠΟΛΥ... ΚΑΤ!
ΕΜΗ-ΑΕ ΠΑ ΟΛΕΣΤ|Σ
ΣΧΟΛ|κΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ!
Τ|ς τί°°υῇ°"Πὡν°υ||ε»' ΘΗΜεΜΣιΑ εοιιΜεΡιΔΑτΩΝ κνκΛΑΔΩΝ "πρ  τ
εν όψει της νέας .
σκοῆικιίς κρονιέιςι κανε κῇ'Κ.“
Κν%λαδική Για να έκετε
την "Κυκλαδικό"
και στο Ρ€¦το |ορτορ
ΜΟΝΟ!!ΛΤΟΖοΔΗΜΟΤ|ΚΟ¦ ωωω'|( Κ|Βόῇ|(ῇ' γ
Δ|ΟΡΘΩΤ|ΚΕΣ«Π|ΝΕΛ|ΕΣ» 9 9 ΤοτῦΌ'θΠο""ῦ"ρΜθ
ΔΕΝ ΕΧΕ!... ΣΕΛ3
ΔΗΜ!! Τ0Π'!(ΕΣ Ε|ΔΗΣΕ!Σ » ΖΟΟΜ ΕΛΛΑΔΑ υ ΑΘΛΗΤ|κΛ Μ0Ν|ΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΛΦ|ΕΡΩΜΛΤΛ ΖΩΗ-ΥίΕ!Λ ›>
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.Ζ468!¦ ΕΑΧ: 22850235! !¦ ΝΝ: 69743! !.260 ε-τηαί|:ίτιίο@κγκ|ααίκί.ατ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα