Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ρότσιλντ: Φέρτε μου το κεφάλι του Πούτιν και χτίστε τον τρίτο ναό του Σολομώντα!
Newspaper website Website
Recognized text:
»  ἐ.νΔ.Λ:@] 7.υ1¦3›“.,“ῳ 
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20 Τ θ·
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
350 εΤοΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(40582) 4082
Τ'ΜΗ Ί ΕΥΡΩ
' λΤΤιν η
ουνΤ·ουως. 8νὡ "Ο ΑνΤΤχοΤοΤος Θέλει
' οι ΣιωνΤοΤές ορίζουν κυρΤευοεΤ Το ΠονΤΤ1
Τον ΑοχΤεοὲυ Που ΜΙΤ 'γεννηοεΤοΤ
Θο υΤΤοοεχΘεΤ Τον εξουοΤυΤΤΤΤΤς ΤΤέΤοης
ψε:υΤομεοοΤο Τους! Της Οικουυένης"!“.
  Βόμβα Μό Τον εκδόΤη
Των “ΠορσΠολΤΤΤκών“:
Με Πήρε Τηλέφωνο
οΣσμορήςγΜ
   ΝΕΜΕΗν8ΠΒΥΠΝ
ΤΟΥ ΣΟΛ0ΜΩΝῖΛ.