Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: ΠροσΔΕΘείτε και ΔΕηθείτε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕπΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑτιΡικΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜεΡιΔΑ
Μ.τοροητΜ.ει πικαπ· ε ττπππεΡιογ Με χ παω 2€ ο. 1933
'° ( ›  
ΠροαΔΕθειτε
και ΔΕπθειτε
Με όππο τα έσοδα από τα κανόπια και ΜΜΜ τους... αριθμούς ο Τσίπρας οτπ θεοααῆονίκπ
πω" διαρκείας από τον Μπταοτόκπ, με Σύνοδο τοι· Νότου απαντό ο πρωθυπουργός
Ρ οι ΠΡωγπογρτω €ΡΧ€ΣΤε _
ΜΑΝ θΚο'Ν92ΕΤ£ ΤΑ ΣΧεΔ·Α ΣΑΣ Δ
Μ °β ΜΜΜ Τα ΟΜΑΔΑΣ
€ιΔικΑ ΣΤΗ ΔΕΘ.
ΥΠΑΡΧΩ ΚΑΠΝΟΣ
ΛοΓοῖ)
46, 14
ΜΝ" Π
δ # ΝοΜ
^ΚΕΣ Χ]
3 οικοΝοΜιΑ - ΜΕΡκΕΛ - ΤΣΜΡΑΣ '88
Ακροδεειό φιόρΜα
στο Γερμανία. Μ
αυνόκι ατπν Αθήνα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα