Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α. ¦ . ΑΒ ΣΕΛ|ΔΕΣ '
Χορός από Γενναία
εκατομμυρίσ με χρηματοδότηση
τους μεταναστες Ο της “ΕλΠίδας”
 Δ. 3 η. ό η η ξ  ϊ ΠρέΠει να ενισχύσουμε με κάθε τρόΠο. αυ
τούς Που φροντίζουν όσους έχουν ανάγκες.
δήλωσε ο Γ Χατζημάρκος
Αύξηση |0% αναμένει
η Τί" στη διακίνηση
των τουριστών ῦ
Γενικώς εΠικρατεί κλίμα αισιοδοξίας. τόσο για φέτος όσο και
για την σεζόν του 20]7.
Ο ΣΕΛ. 5
'ΣΕΛ. |2
Εξηγήσεις αΠό την κυβέρνηση ζη
τούνβουλευτέςτΠςΝ-Δ- .Με Ο' ΕΡΓΑΣ|ΕΣ ΤΗΣ κΡιΝοΝτΑι ΩΣ ΣΠΜΑΝΠκεΣ
Πρόστιμο
σε υδραυλικό 
Που εργαζόταν 
ακα δ Ι 
Το εΠέβαλε η διεύθυνση βιομηχα
;ἑτἶΞυτΠς Περιφέρειας ἙτἑἘλῆιἱ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ|_Ε|ΟΥ
“ ι εΞΩτεΡικΩΝ ΝΑ Γ|ΝΕΤΑ|
ΣΕ ΕΤΗΣ|Α ΒΑΣΗ
Ξεκινούν σήμερα στη Ρόδο οι εργασίες για την ειρήνη και την
ασφάλεια. με συμμετοχή ευρωΠαϊκών και αραβικών χωρών. Στην διάρκειά της θα τεθούν αρκετό ζητήματα Που αφορούν
την ευρύτερη Περιοχή. Σκοηός του υΠουργείου Εξωτερικών '
είναι να θεσμοθετήσει τη διάσκεψη σε ετήσια βάση.
Ο· ΣΕΛ. ό
τεκΗτΗΡτο ΔΩΔΕκ
Ο Στέλιος Κεράνης ένας ακοντιστής
Που υΠοσχάταν Πολλά.. Ο ΣΕΛ. ω
Κατατέθηκε μήνυση
για τη λαϊκή αγορά
στην οδό Πτολεμαίων
Μια βόλτα με το τρενάκι
Την Ι
Παρασκευη
μαζι με την
«Ροδιακή»
Ἡ 'η  ε
το ένθετο
ΝεεΚεΜ θ|ποαε5Νεοκεηα
Τι βλέΠουν και τι ακούν οι εκατοντάδες εΠιβάτες. Ο ΣΕΛ. 20
Οι καλύτερες Προτάσεις ΣΤΟ εδώλιο για Πονηρά
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Ι Ι Δεν τηρούνται οι κανόνες, ούτε οι συνθήκες
για το σαββατοκύριακο. μ  μ    υγιεινής. υΠοστηρίζουν οι συμΠολίτες μας ζη. ¦ ¦ ¦ τώντας να υΠάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις
Δικαζεται εκΠαιδευτικος για τη δραστηριοτητα του. Ο ΣΕΛ. 8 στους υΠεύθυνους- · ΣΕΛ- 9