Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4341/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

«ΡΙΓΜΕΝΗ» Η ΑΧΑΪΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Χωρίς δασκάλους

«Παράνοµες
οι διώξεις στα
νοσοκοµεία»
/ ΣΕΛ. 4

Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

και νηπιαγωγούς
4 ΜΟΝΟ 52 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
4 ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 67Ο ∆.Σ.,
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ
4 ΜΑΖΑΡΑΚΙ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ «ΚΟΜΗΤΕΣ» ΚΑΙ «ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΣ»
/ ΣΕΛ. 7

ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ

Νέα δυναµική
πορεία για τον
«Κρόνο»

Απόλλωνας: Στα «µαλακά»
µε Λάρισα ή Λευκάδα
Κύπελλο: Στο βάθος...
τοπικός εµφύλιος

/ ΣΕΛ. 6

Ο Προµηθέας εκτός µε Τρίκαλα

24ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Καβγάς για
µια... µπάλα
παγωτού!
ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

C M
YK

/ ΣΕΛ. 25-32

Με ευλάβεια στη χάρη Της!
/ ΣΕΛ. 5

Τέσσερις νεκροί
και µία αγνοούµενη
/ ΣΕΛ. 33

ΣΠΟΡ

ΑΙΧΜΗΡΟΣ Ο κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
/ ΣΕΛ. 34

ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΤΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ»

Σύγχρονο το κτήριο,
αλλά µε... 250 κενές θέσεις!
u ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

/ ΣΕΛ. 4