Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ! ` 14 Νέα
Ι | | ή ΤΙΜΗ 0¦60 Ε. ,
Καθημερινη Μο τιμη ΕΦΓιμΒΡ!ὁΠ |'"Χ"'|"||"°
α Π ΗΜ"
7 πι· καρκινοσ
τπς Κρῇτπς ιιιιύ ιιιιι Μπι
Ε. ΜΑΗ: Πειν[email protected]αΞοΠα8ΚΠπ881· ΝΕΒ: ννννιν.αΞοΠα8Κππ8.8τ ΤΗΛ; 28210-74544 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.137 (41943) σελ_9
τι· οδικό Μ ιι ιιι Μπι" ·
¦ Καμ' ο” || 9 · “ 9ι
Ρ . Ι
Η ¦4“ Η η
1 ' ι"¦““.._
ι β. Ο ι ι
· ι ¦ β Π '· .
Π Δ | υἱ- .
 "ΜΜΜ" “ή
. . 'τι "μ .
¦ η ' Ρ ι. ι
ι · Ι( Ϊ. Ύ' _.
13· ι κι! Ψ' Ι' μ ϊΜἙ!ς .ζεί
 Ά ι . η . η! ρ | Ί
.¦ τι; # 
 ΜΜΜ · 1
· 'λ| "ἴκ ιιιιρ ΜΜΜ
 | '· |' "ιν
 εως ιιιιιιιιιειι
· Ο Αντώνπς Μπαλωμενόκπς
για το προσφυγ1κό σελ.16 "  
· Κρππκπ ετα1ρία
επεκτείνεται σπτν Πολωνία σελ. 10 
 -Σιι ΜΜΜ
Ελλπν1κών Προϊόντων στο Ρέθυμνο σελ.11 Π .ι ν
· Πολλα όπλα και λίγο Χασίς Β ·' 
σε σπίτι Χαν1ώπτ σελ.13
· Λύσεις γ1α πτν εισφορά δακοκτονίας 
Ζπτούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σελ.11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ-9
· Στις 26 Σεπτεμβρίου ξεκινούν
τα γυρίσματα πτς ταινίας 
"Νίκος ΣαΖαντΖόκπς': σπ1ν Κρππτ σελ.10 ""ῇ"° η ΐ _
· Επιστολπ του σωματείου ΑμΕΑ σελ.13 σὡ6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα