Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Φάλτσα" εφορίας σε ελέγχους και πρόστιμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
' ^  
ι ° | Η .
. . · ετο 9) Θ
ομ Χονκ5 
~γΜη~ω;ω.κ η | Α
¦· · Ο · Δ · ¦ · ι · ' ¦ ' έ
ιιιιιιι . ' ^ Με”
14-15
“Φάῇτσα" εφορίαε
σε εῆεγχσυ5 και Πρόστιμα
"ΜΜΜ _
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ζ 
ενδέχεται να κληθεί τραγουδιστής δικαιώθηκε ΣΤΟΝ «Εἰ» έα
να εηιστρέιμει Ποσα για φόρους και Πρόστιμα _
Τ|Ν^ΖΟγΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ εκατομμυρίων ευρώ 4 εκατ. € Που καταλογί- "Μο", 
Χ|Λ|ΑΔΕΣ ΠΕΡ|Γ|ΤΩΣΕ|Σ σε ελεγχθέντες στηκαν για εμβασματα κ ΜΜΜ Π Ο ' '
κΑΤΑΛΟΓ|ΣΜΩΝ φορολογούμενους 5,3 εκατ. € τα οηοία | Ν . σ ¦ .
ΠΡΟΣθΕῖΩΝ ΦΟΡΩΝ ηου τα ηλήρωσαν έστειλε στην κυηρο Η" "Ἑν ΜΜΜ · ι
ΝΑ' ΠΡΟΣΤ|ΜΩΝ αδίκως τη διετία 20]Ο-Π ϊ||3 δ|Ν||5 Λ ' ¦ Λ .
| ι ' ι ' ' .
ι ' . ι ι ' ι ¦ ' | '
0η το
ιιιι·ιιιιιιιιιο
τη ιο ΜΕΓΑΛΟ
 ··_  >- · πχ»)
Δ · Φονικες    Ύ
· Δ Δ Δ : - . . ΣΕΜΝΑ: αν'  Ι ϊ ,γ ρ
- . . ,ιι καταιγιδες 
Δ ο· · Δ Δ · Δ Δ · Δ · ΔΔ :

Τελευταία νέα από την εφημερίδα