Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ: 46ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 18220
ΧΡΩΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΔΣ|ΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Τ: 210 88 17 ΤΟΟ - 210 88 17 716 - 210 88 17 787 Ρ: 210 88 17 881 - 210 88 17 281 Ε: ἱΙιο@οτεηετ.ετ Ψ: ννΨνν.ἱΙτοάἱη10ρτεεἱοη.Βτ
Μουζάλας: «Η Ευρώπη
χρωστάει στην Ελλάδα»
Η Ευρώπη Πρέπει να υλοποιήσει την
μετεγκατάσταση 50.000 προσφύγων
από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, να
στείλει το εξειδικευμένο προσωπικό
που έχει δεσμευτεί να δώσει, αλλά και
να συγκροτήσει ευρωπαϊκό μηχανισμό
επαναπατρισμού για όσους δεν δικαιούνται άσυλο δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΣΕΛ. 2 ΡΡ
Αστήρ Παλάς:
Σε ιστορικά υψηλά
τα έσοδα στο εξάμηνο
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σκαρφάλωσαν τα έσοδα τόσο της εταιρείας όσο
και του Ομίλου της Αστήρ Παλάς στο α ί
εξάμηνο του 2016. Αναλυτικά, το πρώτο
εξάμηνο του 2016, τα Συνολικά ίΕσοδα
της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 14.055
χιλ (1ο εξάμηνο 2015 Ευρώ 9.498 χιλ) και
του Ομίλου σε Ευρώ 15.181 (10 εξάμηνο
2015 Ευρώ 10.655 χιλ), παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 48% και 42% αντίστοιχα
έναντι του 1ου εξαμήνου του 2015.
ΣΕΔ. 8 ΡΡ
Το ΚΕΘΕΑ
προσλαμβάνει
μόνιμο προσωπικό
Σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
προχωρά το ΚΕΘΕΑ και οι αιτήσεις ήδη
έχουν ανοίξει από 5 Σεπτεμβρίου 2016
Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο
ΚΕΘΕΑ γίνεται αποκλειστικά μέσω του
διαδικτυακού του τόπου (ανννν.κοτΕοε.
ΣΕΑ. 14 ΡΡ
Τα νέα προγράμματά
του ΟΑΕΔ
Προγράμματα του ΟΑΕΔ θα «τρέξουν»
το επόμενο διάστημα και έως το τέλος
του έτους και πρόκειται να προσφέρουν
εργασία σε περίπου 52.000 ανέργους.
Τέλος Σεπτεμβρίου ο ΟΑΕΔ θα προκηρύξει το αναμορφωμένο πρόγραμμα για
10.000 ανέργους ηλικίας 50 - 49 ετών
όπου και θα προσφέρει επιχορήγηση.
ΣΕΛ. 15 Ρ Ρ
Ξεκινούν
οι δημοπρασίες
ηλεκτρικής ενέργειας
Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜ Ε) που
παράγει η ΔΕΗ. Αυτό έγινε γνωστό από
τον πρόεδρο του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΑΓΗ Ε)
Μιχάλη Φιλίππου στη διάρκεια τεχνικής
ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με θέμα το
«Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών
Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας». ΣΕΛ. 16 »
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕ|ΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡ|ΣΗΣ
Συνεχίζεται η κατεδάφιση
της κοινωνίας με κλείσιμο
άλλων 18.000 μικρών επιχειρήσεων
παρατεινόμενη κατά τον
Η πιο δόλιο τρόπο οικονομική
κρίση στη χώρα μας συνεχίζει να κατεδαφίζει όλες τις δομές
της κοινωνίας. Από τα νοσοκομεία
μέχρι και τις μικρές επιχειρήσεις για
τις οποίες προβλέπεται ότι το 2016
θα κλείσουν άλλες 18.000 και θα χαθούν άλλες 33.000 θέσεις εργασίας.
Η παθητική ανοχή και η αποδοχή
των συνεχιζόμενων μέτρων από τις
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών,
προκαλούν πραγματική οργή στον
ελληνικό πληθυσμό. Γιατί κανείς
δεν αντιλαμβάνεται και δεν θέλει να
πληρ ρηθεί το τι συμβαίνει στις
χαμηλές εισοδηματικές τάἔεις που
όχι μόνο πτωχοποιούνται, αλλά στην
κυριολεξία πένονται. Η ΓΣΕΒΕΕ με
έρευνά της που έδωσε χθες στο φως
της δημοσιότητας επιβεβαιώνει τις
ανησυχίες μας.
Την ίδια ώρα το 42% των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ πιθανό να
κλείσει το επόμενο εξάμηνο ενώ
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι
αυτοαπασχολούμενοι παρουσιάζουν
τριπλάσιο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους (αυτοαπασχολούμενοι
51,5%) σε σχέση με τις μεγαλύτερες
(από 5 άτομα και πάνω. 17.7%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η μείωση των επιχειρήσεων, το επόμενο
εξάμηνο. θα ανέλθει στις 18.100 και
θα αφορά, κυρίως, τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχ λούμενους, ενώ, σύμφωνα με το σενάριο βάσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ,
που πραγματοποίησε την έρευνα, σε
συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΡΩ
τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων
που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο απώλειας
33.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
Από τα στοιχεία, όμως, προκύπτει
και η ανάπτυξη μίας νέας εκδοχής
δυ'ίσμού/διχ0τόμησης της αγοράς,
μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε
μία δύσκολη συγκυρία, διατηρώντας
χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον
και εκείνων των επιχειρήσεων που
προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης και προσαρμογής στο νέο ριβάλλον. Οι
νέες επιχειρήσεις (έως πέντε έτη
λειτουργίας) σημειώνουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις (23,5% των
επιχειρήσεων δήλωσαν βελτίωση
του τζίρου).
Πάντως, το επόμενο διάστημα, αναμένεται κορύφωση του φαινομένου
της αδήλωτης επαγγελματικής δραστηριότητας ή της παράκαμψης της
ελληνικής φορολογικής διοίκησης
μέσα από επ ιχειρημάτικά σχήματα,
με έδρα στο εξωτερικό.
«Παρά το ενθαρρυντικό φαινόμενο
μικρής αποκλιμάκωσης της ανεργίας, η οποία συνεχίστηκε και στο
β' τρίμηνο του 2016», η έρευνα του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επικυρώνει δύο σημαντικά ευρήματα, που προκύπτουν
από τα επίσημα στοιχεία των οργανισμών: α) «Διεύρυνση του υψηλού
ποσοστού των ευέλικτων μορφών
απασχό ίσης. Ουσιαστικά, για κάθε
μία νέα θέση πλήρους απασχόλησης, δημιουργούνται δύο αντίστοιχες θέσεις ευέλικτης απασχόλησης
(επιβεβ ιώνονται από τα συγκριτικά
στοιχεία α, εξαμήνων 2014-2016, Εργάνη). β) Υποκατάσταση θέσεων
πλήρους απάσχόλησης με αντίστοι
χες μερικής απασχόλησης.
Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές ροές
απασχόλησης. δεν προβλέπεται να
ενισχυθούν. καθώς η προβολή στην
αναλογία προσλήψεων-απολύσεων (3:10) για το επόμενο εξάμηνο
αναφέρεται ως επιδεινούμενη
σε σχέση με τις αρχές του έτους.
Από τα ευρήματα προκύπτει ότι οι
προοπτικές μείωσης της ανεργίας
είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
υπάρχει κίνδυνος απώλειας 22.500
επιπλέον θέσεων μισθωτής απασχόλησης, πέραν των όσων προκύψουν,
από τα πιθανά λουκέτα, στο επόμενο
εξάμηνο. Συνολικά, αναμένεται να
απολεσθούν 55.500 θέσεις άπασχ ί λησης στις μικρές επιχειρήσεις. αν
συμπεριλάβουμε και τις απώλειες
που θα προκύψουν από εκείνους
που θα αναστείλουν την επιχειρηματική δραστηριότητα (εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενοι).
Ο ρυθμός αύξησης των ευέλικτων
μορφών εργασίας βαίνει μειούμενος
(το 33% δήλωσε ότι αναγκάστηκε να
μειώσει περιστασιακά ώρες/ ημέρες
εργασίας), ωστόσο αυτό σημαίνει
ότι η αναδιάρθρωση έχει παγιώσει
ένα καθεστώς.
Η έρευνα κλίματος επιβεβαιώνει
τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
έγκαιρη καταβολή των μισθών. 4
στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι
αντιμετωπίζουν προβλήματα έγκαιρης καταβολής μισθοδοσίας, ενώ
το 28% των επιχειρήσεων δήλωσαν
ότι έχουν μειώσει τις αποδοχές των
υπαλλήλων στο προηγούμενο εξάμηνο. Επιπρόσθετα, το 28,1% των
επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ
πιθανόν να μειώσει μισθούς ή ώρες
εργασίας στο επόμενο εξάμηνο.
Στην περίοδο
της «χρυσής»... κρίσης
έκλεισε το 35%
των πρατηρίων υγρών
καυσίμων
Η πτώση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών, απόρροια της οικονομικής κρίσης
που βιώνει η χώρα την τελευταία εξαετία,
οδήγησε σε λουκέτο δεκάδες πρατήρια
υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με μελέτη
του 'ΟΕΕ ο αριθμός των πρατηρίων
καυσίμων συρρικνώθηκε κατά 55% την
τελευταία επταετία Σύμφωνα με τη μελέτη ο αριθμός των πρατηρίων που φέρουν
σήμα εταιριών εμπορίας έφθασε στα
5.567, ενώ το 2009 ήταν 6.472. Δηλαδή
σε έξι χρόνια έκλεισαν 1.105 πρατήρια 
ποσοστό 20%. Μάλιστα τα 507 έκλεισαν
μέσα σε ένα έτος, το 2015.
Κυβερνητική σύσκεψη
ενόψει της ΔΕΘ
Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των
επισκέψεων του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και των πολιτικών αρχηγών
στην 81η Διεθνή 'Εκθεση Θεσσαλονίκης και ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου της διοίκησης της
ΔΕΘ-Ηο|εχρο. Τα εγκαίνια της 81ης
ΔΕΘ θα πραγματοποιηθούν από τον
πρωθυπουργό, ο οποίος θα μιλήσει σε
εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων
των παραγωγικών φορέων το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο συνεδριακό κέντρο «|. Βελλίδης». Την Κυριακή 11
Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στον ίδιο χώρο,
ο κ. Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Σιγά σιγά αυξάνονται
οι καταθέσεις
στις Ελληνικές Τράπεζες
Περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ
επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες
μετά από την τελευταία χαλάρωση των
ςερίτε| ςοηττο|5, δηλαδή μέσα σε διάστημα περίπου ενός μηνός. Σύμφωνα με
αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΠΕΜΠΕ από εγχώριες τραπεζικές πηγές,
πρόκειται για ρευστό που ήταν κυρίως
εντός Ελλάδας, ή, όπως δηλώνουν οι
ίδιοι, «ήταν λεφτά που βρίσκονταν στο
στρώμα». Οι συγκεκριμένοι παράγοντες
αποδίδουν την «επανεισαγωγή» των 800
εκατ. ευρώ, στο γεγονός, κατά κύριο
λόγο, ότι με την τελευταία απόφαση
του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου (ΦΕΚ Β' 2282/22-ο7-2οίό),
αναλήψεις χωρίς το όριο των 420 ευρώ
ανά εβδομάδα μπορούν να πραγματοποιούν όσοι καταθέτουν «φρέσκο»
χρήμα στις τράπεζες, καθώς το ποσό
που κατατίθεται στις τράπεζες θεωρείται «νέο χρήμα» και δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε περιορισμό.