Πρωτοσέλιδο Espresso: Πρόταση-σοκ για τον καναλάρχη Βαγγέλη Μαρινάκη: Σε δίκη (για τέσσερα κακουργήματα) και προφυλάκιση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 “ '|" ΖΗΤΗΣΕ Ο ΚΒΝΤ0Μ|·|ΝΛΣ “ γ ο.  :γ Ϊμ' , - 
· Ύ ΜΒ ΤΟΥΣ Τ" ΜΑΜ ΤΟΥ ΜΡ ο. ο @εῇΠΠἩοωτοο ἐρωτααγ
«Εχω το Δαση ντο το ΜΜΜ, σωστο σσΖΙ ΜΙ» - “ Μ γ Η!!! Μαντώ" στη 
Ποὁταση-σο% για τον Μαγαλαοχη Βαγγέλη Μαοτγα%η ο <
` ·-ἶ!αἶ`
τ . - -. · › Η?
ο __"`- " τι
“έ 7 ' Η, Κ ων Ω 7 ἶ|Δ
` ο κ. . _ _ 
1 _ |- κ
,, "', , τ. 
τΟ - 'έ ·_;ἰ ' Π Β ς
. .- τ
χ . ~· λ γ
ς · .
. ο) - 7
· ' λ
..κ /
| (Σ Ν ,. η 
λ γ”  
(για τέσσεοα κα%οοογηααταλ λ
αλλιυλγλλλ  βλογ [ὅ
κ ~ ` κ· λ ^ λ ·Ε°'°""' ·
ς Αγ ς ς ς Ἡ Η ς ' ο _ ς _ _ γ ς γ ς “ ς ς Ἡ η  σοσΦ“°"_Μ
Ο οισαγγελέας Σταμάτης Δασκαλόπουλος θοωοείότι σταοαβίασε τον
σεοιοοιστι%ό όσο για την απαγόοευση ενασχόλησής του σε το ποδόσφαιοο
<<|||'ΕΜ0Ν|Μ ΚΔ' Δ|ΕΥΒΥΝΤ|Μ ΗΛΕΓΧΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΜ|κ|| 0Ρ|'ΛΝΩΣ||»
Οι ερεσνιπἑο , ΜωΗΜΡαβ“γμα γ 1ωωΞΜγΜ ζ ἐξ έλγ' γ;
Η ϊΙΒκΡΙὶΪ"8 ο στη Μύκονο ” ς η ==αομγ¦ημ¦γ|=γΜ ` λ 
` «σαμποταροον» · η ω ω
τον καρκὶνο ω ω㦦㦦Μ
'έ “θωΡ°κπ°Ψ» ΠΩ ΥέΦ“Ρεῖ Τα! ΞαΜβὲΞμωο τω σου Μ! εμε· ω Ώου
¦ ῦμΑ. αποτρεποντας την ανωτα- ¦¦. . ο Μωωω “Πω :ιζ Ξωω 18
με το ΛοΧαν ¦ τ "  “
λ Ϊ ο κο1 τον ΤΖοὑἰΙια ο
- 7 _ Λίγο έλειψε να έρθουν στο χε .γ Ι Μα σε Παρσλ·σκὁ κλαμα . ' 17
“ Αναςανοποἰιποι στο σεξ οι σριστεροὶ! Το οποἰΙσΙιβσνοσν οι δεξιοἰ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα