Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν από τη νέα τάξη!
Newspaper website Website
Recognized text:
^ὴ_- _ ____-_Χ_ 
ΒΑΒΥ Θ/ΕΡ Η  ὸΚΩ:ΤΛίΜΜΜΜΗ:. “
7ΣεΠἔἔ=ΒΡ'Ογ Ο ΝΗΜΑ" ΥΠΟΥΡΓΟ! Τον.
-___ Η ΠΡΟΒΑ "ΥΦ||(°Υ
880 εΤοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10661) 4061
Τ|ΜΗ Τ ΕΥΡΩ
με; ενη:: ¦ Ωω: ο ηνἐ,ΤηΞ
“Εγω ειμί εμΠλεκει τον · των Κουοοων
ο Βοοιλευς Οικουμεντκο ¦ Οτοολον(:) κοτ Πως
ο Πενης.Ν Ποτοιοοχη οτο ¦ συνδεετοι με την
Το ονομο μου. "ΠοοΞ1κοττημο ι ομφτλενομενη ημο|ωοννης ! της ΟΛΗ! ¦ φητετο Τροχων[ου
Μέ: Ϊ! · ·  7
ΣμΠορολτο Το ουΤοκ1νηΤο Του Ρώσου Προέδρου νεκρὸς ο εμΤΤ1σΤος οδηγος Του. ΜεΤο Την Πτώση Του
Σινουκ στο Άγιο 'Ορος ο ΠουΤ1ν γλιτώνει γιο δευτερη φορο κυριολεκΤ1κο Μο Του Χορου Το δοντια!
) 7 _ Γ !
Στην ΤελευΤοίο Του συνέντευξη (2 Σεπτεμβρίου Ϊ γ
είχε επιτεθεί στη Λεσχη ΜπίλντερμΠεογκ σεντ, ν ο 1 γ·