Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεηεν@οτεηετ.ςι
Μ-· ”
8. θε·ς μηνης
απασχόλησης
σε 34 δήμους
Γάλλος ο επικεφαλής
στο νέα υπερταμείο
ιδιωτικοποιήσεων
Σελ. 2
η λ Β
._ “ί λ
Τη σύλληψη και κρατηση
του Βαγγέλη Μαρινακη
στο ο Εισαγγελέας Εφετών
Σελ.4
«Ταματα» Σο·μπλε
15 δισ. στους Γερμανούς
φορολογούμενους
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΝΕΒΔ|ΝΕ| ΤΟ ΠΟ/Χ|Τ||(Ο ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΝΟΨΕΙ ΔΕΘ
Σκληρή κόντρα Μαξίμου - Μητσοτάκη
για ατα ψέματα του Τσίπρα»
ΧΡΗΜΑΤ'ὶΤΗΡ|Ο
Μυστικός
στρατός
Για ένα τρομοκρατικό "μυστικό
στρατό" της τιτκαντισττκης οργανωσης |σλαμικό Κρότος στιιν Ευρώπη
κανει λόγο στο κεντρικό της θέμα η
8ελνική εφημερίδα Μ αλλωστε,
σημειώνοντας ότι οι "ενεργοί" θύλακες στο Παρίσι αποδείκαικαν τελικό
πολυπληθέστεροι από ότι είκε εκτιμηθεί αρκικα. Επισημαίνεται επίσης
ότι οι Βελγικές διωκτικες αρχες συνεκί:ουν τις συλλήψεις, ενώ σημειώνεται πως οι τρομοκράτες σκε8ία:αν
επιθέσεις στην Ολλανδία, αλλά και σε
εμπορικό κέντρα στο Βέλγιο.
Η εφημερίδα κροόει τον κώδωνα
του κινδύνου στο κύριο αρθρο της,
επισημαίνοντας ότι οι τρομοκρότες
διαθέτουν αξιοσημείωτες οργανωτικές ικανότητες. ωστόσο εκτιμό ότι η
επιΒολιί μιας κατάστασης εκτακτης
αναγκης θα αποδεικνυόταν "ατελέσφορη" στον Βαθμό που η καταπολεμησπ του |σλαμικού Κράτους απαιτεί
αλλα μέσα και αλλου τόπου παρεμΒόσεις, όπως η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. αλλό και ένα καλύτερο δίκτυο συγκέντρωσης πληροφοριών. Ο
φόΒος πόντως στην Ευρώπη εκει φωλιόσει ντα τα καλό στις καρδιές των
πολιτών μετά τα πολόνεκρα τρομοκρατικό κτυπήματα.
Ο λογικός