Πρωτοσέλιδο Αυγή: Τσιμπίδα για πλούσιους "χρεοκοπημένων" επιχειρήσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 πα Η κτ τι
. ο ω:3·;¦ .ι ..να - |
γττοκοκκι¦ γ _ Π . β  _._. “4  - Δ Π. γ  Γ, Δ
Μ.αν8ἰ.ετ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΤΕΡΙ0Δ0Σ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12678
'ΤΜ 1.5€
Τσιμηιδα για ηδούσιου5
«κρεοκοηημἑνων» επιχειρήσεων
 ._ . .. , ή ο 100 μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά
δάνεια με τους προσωπικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών
ζ; - Φως στο ενδημικό φαινόμενο των τπτωκει»
μένων εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτητεο Μειρεί να ρίξει το Κέντρο
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου ύστερα από εντολη του οικονομικού εισαγγελέα Ε Δραγάτση.
Περίπου 100 ακόκκινα» επικεφαματικά δάνεια διασταυρώνονται με
τις κινησεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες με 65 Ο) στις ελεγκτικές αρχές. προκειμένου να διατησωθεί αν αθαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν
σε πρόσωπά. Σε αυτη την περίπτωση οι
έως τώρα ύποπτοι φοροδιαφυγής θα κατηγορηθούν για απάτη και υπεξαίρεση. Ἐκαστο
των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ.
και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ. ΣΕΛ. 7
πρωθυπουργόε και ηωηη τίμησαν
την ολυμπιακά ομάδα του Ρίο
ζ ; Τους αθλητές που τίμησαν τα ελληνικά Χρώματα με τα μετάλ- '
λια που κατέκτησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. αλλά και
αυτούς που έκαναν το καλύτερο δυνατόν Μπάνκας επάξια
τη τώρα μας στη μεγάλη γιορτη του αθλητισμού. υποδέκτηκε στο
Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός. Νωρίτερα την ολυμτηακά ομά
Περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ
επέστρεψαν στις τράπεζες
_ _ Τραπεζικοί παράγοντες αποδίδουνπιν τεπανεισαγωγιω των
Χρημάτων. κατά κύριο λόγο. στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ να άρει
το όριο των 420 ευρώ ανά εβδομάδα για όσους καταθέτουν «φρέσκο· κράμα στις τράπεζες. καθώς το ποσό που κατατίθεται στις
τράπεζες θεωρείται «νέα Χρημα› και δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισμό. Σελ. 6
Η μετανάστευση των Ελλήνων
στα Χρόνια της κρίσης
ί: Με στοικεία που το υπουργείο Εξωτερικών συγκέντρωσε από τις ανά τον κόσμο
ελληνικές προξενικές αρχές γίνεται μια
πρώτη ΜΜΜ καταγραφή αυτών που την
τελευταία εξαετία εγκατέλειψαν τη χώρα
αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο ανά
την υφηλιο. ενώ οι μετανάστες της κρίσης.
μεταξύ των οποίων χιλιάδες νέοι και επιστημονες. υπολογίζονται σε περισσότερους
από 300.000.
ΣΠΑ. 12
Προσλήψεις 5 .000 αναπληρωτών
' Μετά τις 3.700 προσληψεις στη Μ Εκπαίδευση για την
Πρωτοβάθμια. ανακοινώθηκαν και οι αναπληρωτές στην Ειδικη
Εκπαίδευση για τις ειδικότητες δασκάλων και νηπιαγωγών Ειδικός Αγωγής, εκ των οποίων οι 1.261 αφορούν δασκάλους και
δα τίμησε ο πρόεδρος της Βουλής. -. .
Μ- 1° Π οι 224 νηπιαγωγούς.
 . .,  .  η.    Προφυηάιαση
Οι λε ,ς σελίδες Φοροεηαφρύναειε Ζητάει
του Εῦμ|φτευλί0υ τσιπ ο Σοιμηηε ο εισαγγεηεα5.
Ϊ '·Περικσπές φόρων 15δισ. ευ- με μΜ"°" °"Μ
τον κατω κοντι>οΜιΑκπ· ρὡ ο) τα" πως Γερμ°ν°ῦς °
_ γ Σόιμπλε δύο ημέρες μετά τον 4 _ . · “ ο , ο "°ρΝ°κ"$
ί' “Δεν "ΝΠ” να Μάρω" λευκές ω(δες εΚλΝαό ίΉῖ°ν'Κό· ως Μέρκελ - ι Μ    ί Την προσωρινά κράτηση του
στ" 'ΜΜΜ “ολΜς Ι"°ρως° ΜΜΜ" "ρα στις τοπικές εκλογές στο κρατί- “` · ..ε ' __ 'ϊ . Βαγγέλη Μαρινάκη για την υπόθεση
σφάτως ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης σναφε- δω Μωεμβούργω _ ΔυΠΚής ί | η ιι· . ἡ ο  των Μμένων παΜδιών στο ποω
ΜΝ" στ, ω Ψ5Μ Εμφύλἑ°· @ἔν "ὁλ2° ΠσιτεΡσνίσσ Μυστικός του στις “' '· σφαιρα ζητάει ο εισαγγελέας Εφετών
:Σ:ΚἙπω_ ἙωἙὐ ω:;?:ωνἑ: .82ωῖ υΠ°αέ°ειςι το ΠΡ°βΜὁΡ"9 Αρρωσταινουν και οι ωκεσνοι εξαιτιας της υπερθεο Σταμάτης Δασκαλόπουλος με παρατουἘυ ωσ"ῶςωωωςΜ Φως γ'°φἑωςνἑοραὁρΥερμ“να°υ μανσης του πλανητη. τονίζουν οι ηεριΒαλλοντολογοι, Π€ΡΠΪΜ σε δΜ Πρότ°σἡ του Προς
δ · γ δΜ δὴ 66 Μωἀ ρ πλεονἀσμ“ως' Που αναμένεται προειδοποιὡντας για τις απειλές στα θαλάσσια οικοσυ- τ°ΣυΡβούΜ° Μ@·ΜεΜκω
ικτατορ ας. α σιτε ν , σιοΧΡόνο ναξωεράσεικαιαυτό ακόματης "Μοτο Η" ΠΜ ε"|ωἩΠΜή οσῳὸλεω νέαπειθαρκΜσναφοράειςβάροςτου
α σπα! με ΠΝ φιΜ έν°ΠΜ Μεπ Κίνας. · ' Σω 16 εισαγγελέα απαντά ο Β. Μαρινάκης.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ετη πλω 2 - Μ 17 Μ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα