Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φόροι-εξπρές σε καύσιμα, καφέ και τσιγάρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ΡιΡΔννοκι.ο αν·
κσ55ια2σισ 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Γ «κΑτΑιι·ιΔΑ» _·
ο ι  ΗΕΘΝικι-ι
" ` ΜΟΛ|Σ...Τ|·|Ν
 Ι ΑΜΦ|ΣΒΗΤΗΣΑΝ ·
ΣΚΛΗΡ|·| Ε|'||θΕΣ|·|
ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
χΔΝογΝ ΤΟΥΣ ΣτοχογΣ ΣΤΑ εΣοΔΛ¦
1445 ετοιΜΔ20γΝ ει·ιιΔι=οΜι-ι ΤΟΝ οκτΩΒι=ιο
Φόροι-εξιιρέ8
σε καύσιμα, καφέ και τσιγαρα
γΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| ω@ΜΞ@Ν  
ΣΤ|Σ Ε|ΣΠΡΑΞΕ|Σ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ((
ανω των 578 εκατ. στο των αυξήσεων στους  5 ' μ ρ
δίμηνο |οολίου-Αυγούστοο, φόρους αηό ιης Οκτωβρίου Πισω): ΛΟΓΩ χ^ΜΗ^ΩΝ ο Τ°|||ρ'|$ ν"
κρίσιμος μήνας για τις αντί Της |ανουαρίου.
οσο ασει ο ετιτἐ ιο οσο αακ ι (ινσυν ετακι-  
με τΞν Γιρἑ›τηΣδόσημΞβΦἶΛ Πήσειςἑ καφἐςβκαι κακός  
ιισ ιιιιριιιτιιθεί!»
 ΤΗΣ Μ|-ΜΡΝΪ Η" γ"ΕΡΪΛ"Ε|0 |Δ|ΩΤ|κ0Π0|ΗΣΕΩΝ “.
 ή: έ τι-ι χΩΡΔ
¦ Α-7-κ=.',Ι-·
3 'γ. :ο
Ε8ἔΥἔἑ%ή0%%ΞΠ «ζυμώσεις» στα κανάῆια Ι «Σωσίβ'0» (Μό
δίκη του Ε.Μαρινακιι Ι τ Σ0ιιιιιλεσε Μερκελ
με ιιροεκλογικέ5
Στο ΕιΔικο ΕιιοΕτο Η! ΛΗΜΝΟΣ ΠΜΣ '
ΦΑΡΜΑ ΣΤΗ ΒΕΡ0|Α Η) ΕκτΡΕΦογΝ Μ0ΣΧΑΡ|Α ΜΕ... κΛΑΣικι-ι ΜΟΥ): "Πρ0χ85 'σ
› ε _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα