Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Νάρκη" στα έσοδαRecognized text:
ίου-“λ   Σ ΙΑ νννννν_ιηιει#ι8ιααι·
|(Δ0ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(Ι)ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΪΡ|ΪΗ ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 20334 - Τ|ΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
Αγώνας δρόμου
Οι πιστωτές του
Μαρινόπουλου
θα κρίνουν
τη συμφωνια
Ο Απαραίτητο το «ναι» απο το 60%
των πιστωτων μια να προχωρήσει
η διασωση του ομΠου
Ο Αντιδράσεις απο τις ανταγωνίστριες
αλυσίδες σουπερ μάρκετ
Η τύκη της αλυσίδας κρίνεται από τη σταση των
Χιλιόδων προμηθευτών. Την ίδια ώρα, οι ανταγωνιστές εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής
κατά της ευνοϊκης συμφωνίας > σελ. 9
,αποκρατικοποιήσεις
Δεν αποχωρούν
οι ΑΖέροι από
το εκεί για ΔΕΣΦΑ
Ο Παίδες για συμφωνία μετά τις
δηλωσεις του προέδρου της δοσεκ
Αποφασισμένοι να παραμείνουν στη διεκδίκηση
του ΔΕΣΦΑ εμφανίζονται οι Αζἐροι, Πιέζοντας
για καμηλότερο τίμημα η καποιο αλλο ανταλλαγμα από την κυβέρνηση › σελ. 10
Οι μισοί Πήγαν στη Γερμανία
Μεταναστευσαν
332 Χιλ. Ελληνες
σε 6 Χρόνια κρίσης
Ο Σχεδόν 100 χιλ. επέλεξαν να βρουν
δουλεια σε Βρετανία και Αυστραλία
Ακόμημία μαζική μετανάστευσηβιώνειηΕἈλόδα,
καθώς την περίοδο 2010 - 2015 μεταναστευσαν,
αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, περισσότεροι
από 33211» Ελληνες πολίτες › σελ. 27
ΛΣΦΥ|(ΤΙ|(ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ):
Σκληρό μηνύματα πριν από το Ευωτουρ
Μόνο με μεταρρυθμίσει5 η ειςταμίευση των 28 δισ. ευρώ
Κλιμακώνονται οι πιέσεις στην μέτρων π0υέχ0υν συμφωνηθεί.
Αθήνα για την υλοποίηση των Οι Βρυξέλλες προεξ0Φλούν ότι
της δόσης. Στις 12 Σεπτεμβρίου
η τρόικα στην Αθήνα > σελ. 3
το Ευτοαιοαρ της Παρασκευής
δεν θα εγκρίνει την εκταμίευση
Ενας στους δύο φορολογούμενους χρωστό στην εφορία
«Μίρκα» στα έσοδα
Πανω από Οί) δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο Επιπλέον ]25.ΟΟΟ προστέθηκαν στη λίστα των οφειλετών
Φ Ανησυχητικά τα στοιΧεία
για την υστέρηση στην
είσπραξη των φόρων ω _ 4
° Η «μαύρη τρύπα» στο δίμηνο Ιουλίου -Αυγούστου
έφθασε στα 4450 εκατ.
Φ Κρίσιμος μήνας ο Σεπτέμ
βριος. Μαζί με τον φόρο
εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ
_ >σελ.6 ·
Συστασεις στις τρόπεζες περιλαμβανει αναλυση του ΤΧΣ
Κρίσιμο στοίχημα
τα «κοκκινα» δανεια
'Με ΙΜ Μ προς την Φορο 2016
Πηγή: ττΔε
Ν. |(ΛΡΛΜ0ΥΖΗΣ
Πρόταση
για κοινή
'σας' και(
Με φολα φω`" Ο Απουσιαζουν εξειδικευμένα και έμπειροι . ως Ξ' δ“Ι:$:ω@
κι δικαστικοί για τα μη εξυπηρετούμενα δανεια τα «ΜΜΜ» δάνεια
Ο οι μεγαλες αδυναμίες στο νομικό συστημα · “εΨΜΜι πινω
ΜΜΜ αναγκωα για την ω
οδηνουν σε καθυστερήσεις και σε μεγαλη αυξηση
| Μη της οιΜῇς› σελ. 5
του αριθμου των συσσωρευμενω ν υποθέσεων
Σειρα προβλημάτωνπου πρέ- των «κόκκινων» δανείων, ΒοίΛ_ Με ΠΠΙιι ιγΝ°"
πει να επιλυθούν, ώστε να διαπιστώνειτοΤαμείοΧρημα- Ι
προκωρήσειηαναδιόρθρωση τοπιστωτικης Σταθερότητας. Θ  
έκθεση για
Πιέσεις από Ντ. Νουί ,
τις μετοχές
για τις τράπεζες
Ο Αυϋνονται κατά 9% έως
Ο Καθαριστική συναντηση χθες στη Φρανκφούρτη 18ἶλϊΨἔ'°ωΜ:ἑΜ
με τη διοίκηση του ΠΣ Π απο ο 88Μ “ς ς ς
Ο Νέα ανήιωμψη της κερδοΤα «κόκκινα» δάνεια αλλόκαι κεντροτηςσυνόντησηςτης Ντ. @Μας το β'εξαμηνο
οιαλλαγὲςστιςδιοικησειςπην Νουί μετημεταβατικηδιοίκη- «βλέπει» η ΒοΜ > σελ. 4
τραπεζών βρέθηκαν στο επί- ση του ΤΧΣ › σελ. 5