Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πάνω από 90 δισ. ευρώ τα χρέη στην εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
Μ.ΠεΓτεΠιΡοΠκί.ετ
Τρίτη6ΣεΠτεμβρίου2016|τιμή:1,30€ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗ ΝΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.153
, . .
Αστέρας Βουλιαγμένης
Συντονισμός δυνάμεων ,
κατά της φοροαποφυγής ς
Οδεύει προς τη δύση του
το άστρο της καγκελαρίου;
σήμερα στη Ν
Ν. Παππάς - καναλάρχες
Συναντησεις σε κλίμα
αμοιβαίας καχυποψίας
Οι πρώτες κατ' ιδίαν συναντήσεις του υπουργού
Επικρατείας Νίκου Παππά με τους πλειοδότες του
διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες πραγματοποιήθηκαν χθες. Ο κ Παππάς κάλεσε τους
καναλάρχες να τηρήσουν τη νομιμότητα, επισείοντας τη δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για
ανάκληση άδειας, ενώ εκείνοι ζήτησαν αναβολή της
πρώτης δόσης λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων και
[|ούλιος1 125.590 νέοι οφειλέτες - Στις '774.282 οι κατασχέσεις Πε ριουστακών στοιχείων
Πάνω από 90 δισ. ευ ρώ
τα Χρέη στην ετρο ρία
Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς αυξάνονται
Πλέον κάθε μήνα τόσο οι φορολογούμενοι
Που έχουν ληξιΠ ρόθεσμα Χρέη Προς τις
ΜΜΜΜσεεκστευω
[οικονομία]
διαμαρτυρήθηκαν για τις αυστηρές διατάξεις διόθε- ΔΟΥ όσο και τα ίδια τα Χρέη τους. Σύμ- ΤΟΟ-000 
σης διαφημιστικού χρόνου. >22 φωνα με ΜΜΜ ως ΠΔΕ. οι φορολο- σο 428 7
> > - ε . 88.889 89832 ·
γουμενοι Που έχουν αΠληρωτες οφειλές 87.500 87.449 85928 86909 87.49] 87 889 
έ Προς τις εφορίες αυξήθηκαν κατά 125.590 Ι
Η  φευγε|, μέσα στον Ιούλιο, με αΠοτέλεσμα να Η 
Π  ερΧ8τ0| υΠερβαίνουντα 4.128.000. Τηνίδια ώρα, 75.000
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία
σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που προβλέπεται να αντικαταστήσει
από τις αρχές του 2017 τη Γενική Γραμματεία
οι φορολογικές αρχές ανεβάζουν ταχύτατα τους ρυθμούς με τους σΠοίους εΠιβάλλουν κατασχέσεις σε Περιουσίες, καταθέσεις
62.500
Σεπτεμβρίου
Καθοριστμ(ό τόσο για την εκτέλεση του ΠρούΠολογισμού όσο
και για την Πορεία των διαΠ ραγ
Δπμοσίων Εσόδων. Ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ Γ. οΠακόσιες 50.000 , , , »
. . . . Ι και εισοδῇ στο Ξ 'οι Φεβ· Μαρ· Απρ· "οι ΜΝ· Μιλ ατεύσεων ε '[0Πς θε ους εί=πσ|λΞς Ξξεδῳσε ο"ο;οσΠ με την.Το|ο δρομο- ΚατασΧεσεις οφει λετών τοιύ Δη- 20Β Μ 4 ΜΙ 5 ἔ 2016 Εαι το Χρονιικό διάοτηἶ1Β μέΧΡΙ
ογε| Ισ ΜΜΜ 980 ΜΜΜ 'ο ο ως πως ΠΝ Ημέρα μοσίου 'ΟΠώς δεί- _ το τέλος του μήνα με το οικογενικους διευθυντες, διευθυντές και υποδιευθυν- , · , 8.000 7.618 ς ς · ,
Ϊἑς των κεΠρ|κὡν υΠ"ρεσ|ὡν ως ΠΔΕ· των τον Ι011λ10 Χνουν τα στοιχεια ' Νέα ληξιπροθεσμο χρέος (2016) νομικο εΠιτελειο να καλειται να
ΕλενκΠκὡν κέντρων, των ΔΟΥ· των Τελωνείων Ξ1ἔἔἐΐ 6000 ' Ευπροξεις εναντι νεου ληξιπροθεσμου χρέους 5584 κλεισει το ένα μετωΠο μετα το
και των ΕΛΥΤ. >4
αυθαίρετα
Σφίγγει ο κλοιός
για τους παραβάτες
Στενεύει, με τις ρυθμίσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ο κλοιός γι' αυτούς που έχουν αυθαιρεσίες
σε κτήριο τους, καθώς μεταξύ άλλων επεκτείνονται
οι περιπτώσεις όπου θα είναι αναγκαία η βεβαίωση
περί μη αυθαιρεσιών, πχ στα συμβόλαια αποδοχής
κληρονομιάς ή στα επαγγελματικά μισθωτικά συμβόλαια. Επίσης, θεσπΖεται η αμεση κατεδάφιση
(μέσα σε διάστημα 20 ημερών) για τα αυθαίρετα
που εντοπἰονται από το Παρατηρητήριο κατά τη
φάση της κατασκευής. >9
Κομισιόν
Η Ελλάδα να εφαρμόσει
τη συνθήκη του Δουβλίνου
Η Ελλαδα οφείλει να εφαρμόσει τη συμφωνία του
Δουβλίνου, αποδεχόμενπ εκ νέου τους αιτούντες
άσυλο, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στην επικράτεια άλλων κρατών-μελών από το ελληνικό
έδαφος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία πήρε χθες σαφέστατα θέση υπέρ της τοποθέτησης του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών
Τόμας Ντε Μεζιέρ προς αυτή την κατεύθυνση. >22
ΕΕ.: ΣΤ|·|Ρ|ΖΕ| ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΤΑ Τ|·|Σ ν0Ι|(5ΨΑ0ΕΝ >20
βλήθηκαν στο εΠτάμηνο του 2016 υΠερέβΠσαν τις 79.000, ενώ μόνο τον Ιούλιο
έφθασαν σχεδόν τις 18.500! Τα φυσικά
και τα νομικό ΠρόσωΠα Που έχουν ληξιΠρόθεσμα χρέη Προς τις ΔΟΥ έφτασαν
σε 4.128.962 τον Ιούλιο αΠό 4.003.372
τον Ιούνιο, ενώ οι συνολικές οφειλές
έφθασαντα 90,428 δισ. στο τέλος Ιουλίου,
αΠό 89,832 δισ. στο τέλος Ιουνίου. >5
4.000
2.000
'αν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Ναι. 'ούν. Ιούλ
άλλο Προκειμένου να αΠοφύγει
αΠρόοΠτα και καθυστερήσεις.
Η αρχή γίνεται με το Ειι1·οἔτοιιΡ
της 9ης ΣεΠτεμβρίου και ακολουθούν οι εΠισκέψεις των εΠικεφαλής των θεσμών. Στελέχη
της κυ βέρνησης αναφέρουν,
Πάντως, ότι οι συζητησεις με
τους Ευ ρωΠαίους βρίσκονται
εντός Χρονοδιαγράμματος. >3
[Τράπεζα της Ελλάδος] Όλες οι αλλαγές στον τρόΠο και στη διαδικασία υΠο βολής των εΠοΠτικών αναφορών
Αυστηρότε ροι όροι για τα «κόκκινα» δάνεια
Σαφέστε ρη εικόνα για τις κινήσεις των
τραΠεζών στο θέμα των μη εξυΠηρετούμενων δανείων, του υΠ' αριθμόν ένα
Προβλήματος του Πιστωτικού συστήματος, εΠιδιώκει η ΤτΕ, διαμορφώνοντας
Πιο αυσΠιρό Πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις
εΠοΠτικές αναφορές. Οι αλλαγές στον
τρόΠο υΠο βολής των εΠοΠτικών αναφορών για τα μη εξυΠηρετούμενα δάνεια
ενσωματώθηκαν στην Πράξη Εκτελεστικής ΕΠιτροΠής (ΠΕΕ) Πις ΤράΠεζας της
Ελλάδος. Μεταξύ άλλων οι τράΠεζες υΠοΧρεούνται να κατατάσσουν τις ρυθμίσεις
των οφειλών σε 3 εΠίΠεδα και συγκεκριμένα σε βραΧυΠρόθεσμες, σε μακροΠρόθεσμες ρυθμίσεις και σε λύσεις οριστικής διευθέτησης. >6
Πρόταση
σύστασης
κοίνής
«Μ ΜΚ»
Το ενδεχόμενο
σύστασης μίας «κακής
τράπεζας», στην οποία
θα συμμετέχουν από
κοινού οι τράπεζες,
το 'ΓΧΣ και ιδιώτες
επενδυτές, προτείνει
Ο πρόεδρος της
Ευτορ8πκ, Νίκος
Καραμούζης. >6
Ι”ιιι·(›Ι›<ιιι¦<
τΜΜιέπιιι τω]
Ψηλότερα
οι τιμές-στόχοι
τωντραηεζών
Θετικές τάσεις όσον αφορά την
Πορεία της ρευστόΠ1τας και των
Προ Προβλέψεων κερδών διαΠιοτώνει στα τραΠεζικά μεγέθη του
α' 6μήνου η ΒοΓΑ| Μεττί11Ι.γηςΙ1
σε Χθεσινή της έκθεση, στην
οΠοία ανεβάζει τις τιμές-στόχους
των τραΠεζικών μετοχών. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα