Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τν Δ Π Μ ΓκτΡτ·2τκΗε¦
 λ λ ΜΒΜ
Χ Ϊ Π : αυτό το ΠΟὁὁοφΠ1ΡΟ
κ Ο Δ Ο Η ^ Ο ' · δ“ΠττΦζονἶἐ“
“ 7 
Υλ_ΠΊ
Δολοφσν1κη ΞΠἰΘΞση κουκουλοφόρων στην κληρωση της ΓοοτοΗΠ ΕοΗΞυε
· ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟ "ΔΕΙΧΝΕΙ” Το... ΜΠΡΕΛΟκ
· ΤέσσΣρ1ς τρσυμστἰες · Γιο Χ1λτοστσ ὁΣν ἑΧοοε το μστι του ο φωτογράφος 
του ΙΝΤΙΜΕ! · Δεν σΞΒσοτηκσν ουτε τ1ς γυνσἰκΣς κσΙ τσ ΜΜΜ *Β
ΑΥΤΟ ΕΝΑ' ΤΟ '(|Ο|ΡΟ ΣΑΣ ΠΟΔΟΣΦ||ΡΟ: 0 "Η ΜΠΕ' ΤΕΛΟΣ ΣΤ'Σ "ΜΗΝΕΣ" ΑΠΕ|ΛΕΣ ΚΜ ΤΟΥΣ ΕΚΒ|ΛΣΜΟΥΣ! · ΔΕΝ ΟΠ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕ'
6ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ Μό. Καθημερινο
Αθλητική Εωμερίὁσ.
Δρ. Φύλλου 1.865.
_ Τ εΒντσεετ
Δ |4 ζ
Ξ·λ··τΒλΜτ|;
θέμα συζήτησης όλων των
ετὁ1κὡν του Ποδοσφαίρου μας
το φττ1νὁμΣνο Ρἑτσου στον “ 
ΟλυμΠ1σκὁ · `ζ` 
ο Ή ο
χ· ἔκ
· _ ν _ _ σ
 ν _ _ η  η  Π ἑΧε1 στο μυσλὁὁ του;
 ' η φ  | η ο ορξοΥσ ος γω την εν εκει ο
· τωωωμω6 τπ|Μτκογ“ ΜΗΝ". *`
τουΤ τ ..ω ' ° Γ|λΜ0λ|κΜ “  ΜΜΜ Ο ¦ο“ΓΑγρυε“
γω Σεξ"  · ή” α ο  ὅ αποκαλυπτει το πλσνσ