Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
06 09
,ο;;“ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΟΤΒΑ|.|. |.ΕΑΟΟΕ
ΠΑΟ!!!
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΩΝ «Κ|ΤΡ|ΝΩΝ»
ΣΤΟΝ 32ΧΡΟΝΟ
ΕΠ|ΟΕΤ||(Ο,
ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΗ|'Ο
 κΑΕΕΝΑΤκ· ή
Η· ΠΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΤΕΡ ΗΑΕῖΤ
. _ ' ΑΥΣ|(0Λ|ΕΣ ΠΑ ΤΑΣ0 ΑΥΛΩΝ|ΤΗ ' ΑΝΑΣ|'Ο|'|0ΥΑΟΕ ΠΡΕ|'|Ε|
ΚΜ ΕΜ"|ΣΤοΣγΝ › Ι ' ΠΡΕΜ|ΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ|ΤΣΑ ΝΑ Ε|ΜΑΣ|'Ε Ε|'Ο|Μ0| ΣΤΟ ΕΕΚ|ΝΗΜΑ
1500 ΜΜΜ Μ ΠΝΕχ|:ογΝ_ Η ΦοοΡΕΣ Σω ΑγΤοκιΝΗΤο Τογ ΜΝΗΜΗ Απο ΤΗΝ ΕΗ|οΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΝΗοΥκΗΝ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Η ΜΜΜ
Η κΑοΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗ
ΤΡ|ΤΗ Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 έ ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1159 Τ|ΜΗ: 1,30 Ε  ~' ”1 Σελ· 1213
ΤΡ||'ΩΝΟ · ΦΩΤ|Α
ΠΑΝΑ|ΤΩΛ||(ΟΣ, Φ|ΟΡΕΝΤ|ΝΑ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ|ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ 3 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΣΕ ΕΝΑ 1ΟΗΜΕΡΟ ' ΣΕ ΕΓΡΗ|'ΟΡΣΗ |Β|ΤΣ ΚΑ| ΠΑ||(ΤΕΣ '
' «ΦΕΥΓΕ| Ο ΣΟΟΥΖΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Β|ΟΛΑ», ΛΕΝΕ 
ΤΑ ·ΤΑΑ·κΑ ΜΜΕ » Δ·ΑψΕγΔΕ| Η οΜΑΔΑ Λ|'|Ο |'|ΕΡΣ|!
' ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ο Μ·χΕΑ Τ·Σ ΕΠΑΦΕΣ ΠΑ ΦοΡ ΕΝοψΕ· ·ΑΝογΑΡιογ
Χόκετ Η· _ .
5 ΗΕΕΑΑΤΑΡ ΕΛΛΑΔΑ 21.45
π Σελ. 29
ΤΑ Δ|ΑΡΚΕ|ΑΣ,
ΝΕΟ ΞΕΚ|ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟΝ|ΚΗΣ
ΗΕ Το... «ΒΛΕΜΜΑ» η 93 Ϊ” “ Ο 1 ,
Στο ΜογΝΤ|Μ 2018 ..ΕΤ  ; ΑΡΧ|ΖΕ| ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|ΑΚΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ Λ||'ΚΑ
 (Απο ΤΗΝ 3η ΑΤΩΝ·ΣΤ·κΗ›
Με "ΜΚ ` Μα" Ο ΜΕΤΣ ογΣ·ΑΣΤ·κΑ ΝΑ ΕΧΕ'
Ν||(ΗΣΕ, ΑΛΛΑ ΑΝΕ· κΑΝΕΝΑ ΗΕοΕΑΗΗΑ
οΕΑΕιΔογΑΕ·Α , Δ ὲ-  
Ε» ·. στο... λυκό. ·ῦ`Ε$τΗ`ε αβεβαιότητα-ε 4
ΚΩ|ἐΕΠ$!κΩ ΜΠΩ_ψ|Ω$
ΗΕ κοΡγΦΑ|ογΣ ΗΗΡΜΑΝΤ,
Μ|Λ|ΕΝΟΒ|ΤΣ ο ΗΑοκ 75-72
ΤΗΝ ΗΣΤ Απο ΤΑ ΣΚ0|'||Α
ΑοΗΝΑῖκοΣ, ΑΕ Ι
Ν «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ¦
· Ο ΑΝ γΗοΣΧΕΣΕ·Σ οΤ·
Επ·Δ·Α·ΤΗΤΗΣ ; γ ΤΞογΝ Τ·Σ ΤΕΣΣΕΡ·Σ
ΝΕχΡ· ΤΗΝ έ Ξ ΠΙΤΕΣ ΑΓΗΝ|ΣΗκΕΣ
1η οκΤΩΕΗογ οιΗΗΕΝο·» Δ·Α·ΤΗΤΕΣ _
“ ΤΤ »Ι Σελ. 3.15,48] Γ
 Η ΤΕΛ||(ΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ ΣΗΜΕΡΑ ὶ
ἔ.ἔ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΕ ΝοΝΤΕκΑΑΕο
ΜΝ* Λ Ι' Η Τ| ΠΡΟΤΕ|ΝΕ Ο |ΤΑΛΟΣ ΣΤΗ ΧΟΕΣ|ΝΗ
Τσγ κοΣΗοΜ ' Ξ· ~
Η Ε°"|κ" γ Π ύ _ ` ,Τ Η Ι  η Κ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ|Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕ| ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
Η κΑΗογΑΗΣ (ΕΤΗοΕοΗ5 95,5» ΘΑ ΕΕΕοΕ· ΕπΕΝΔγΤΗΣ χ¦Β"¦^ ΜΜ"¦ογ
Ί . Ω
Ε - 5ΡΟΗΤ5 11 ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α 11 ΠΟΛΤ||(Η