Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΣΑΒΒΙΔΗ): ΜΜΜ : 
Του προτείνουν ΣΤΗΝ κοΝΤΡΛ Το Ποσο Που έχουν . ,
Ο! “ῖζδΥΠΤδ££ ΚΔ' ΜΕ ΤΟΝ σώσω ου, νοσΤολνο/ Μα 
συνεχως «όορΙο» ...κοΝΤοΜΗΝΑ του θυζουνΤοο/ `
' · : -· .-- `. .Α . .
Ε - ` ·£ ' ν 
,“ι ι
* _. ΣΤΟ/χΗρ.ωτ|κΗ ο
ο · ΠΑΡΔΣκΜυΔκΗ εΦ›-υ.4ερωΑ
Ί ο Η
` ι μ
Γ' Ϊ· βετ Η
37 'τ  _;_ β ο . ·ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2813
που. .ο @ΕΦ ζου-99 Ψ". ϊ: ' ΜΗ 130€
Ι· . 3 8--'>·'”` “7 ° -Χ_:: > “* 7 7 ῇΪΪ“7ά-
 ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ¦; 
Μο ΓΙΑ :ί με-- Γκολ
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟ ΜΙΑΣ Ώ 
“Το ΜογΝΤΙΔ
Τ  ·=ω προκρ·υΜκό'
Πόσο δυνατοί θα ·· 3
ο· Σουηδοί στη μετα ο 
Ιμπραΐ |οβ·τς εποχη. ¦
. _ τ η ο / ζ Ντέρμπι κοραΦής αναμεσα
π ¦ “ ε" &Τρ·ν·ντάντ
| Ξ 2 ' Ι Ϊ
Τον θεωρούν
ανεπιθύμητο. αλλά
το πρωτάθλημα
αρχΖε· κανονικα...
"θα θο Πανε _ ο εφε"
διοπατικα ΓΙΑ ΝΔ ΤΟΝ «|(ΛΕΙΣΕΙ»
οι Δ Πρώτες ο ΜΜΜ Με'   ¦ ·
αγωνισΠκες ΝΑ ΤΕΛΕΤΩΝ' `· ο ΜΜΜ" ΜΩΡΗ 
Με Τσκ Νικο ~+ ΠΛΗΡΕΣ ΤΠ ΡθΠΕΡ .
;ἙκΜΜΜ ' οι Τον θέλε·παση θυσία στον ΠΑΟΚ '  [ΜΜΜ ' ΜΗΝ “Φ Ρ:ῖω Μι· Μου Πω.~·ωωΜ
Σω. 5