Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εΚΕΙ σον ΤΙΜΜΣΔ[email protected]!Ε@Ξἔ@:
ΣΑ )'(¦ἄΞ
ο 7 _ 7 · Ι Ϊ ὲ
Α ΜΑΙΟ “582 Ω!!! Μ
ο Δ0Λ0Φ0ΜΚΗ ΕηΙοεΣΗ Απο 3ο ΚΟΥΚΟΥΛ0Φ0Ρ0ΥΣ Μ%¦ ' °
πιο· ΚΛΗΡΩΣΗ Με σονΙΜποΛ ΛΙΓΚ Με Μ
Ι ,Μ ¦ Ι Δ· Π
.. ' 3 7 1 . 
 ΠΜΕΡΙΔΑ
κύριος πρόεδρος 0Π010Σ
ΠΡΟΑΑΒΕΙ
Η ομολογία ενός
, Ι · Ν . .-| .
“Αίτησης 11 Ἡω:;_/@¦ _Ι ΚΑΙ 1:: 3328
  Το· οωωωωωΜ ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5533
Α 567
”6: εχο Ν οι ΠΙΝΑκεΣ Δ` ;'(λ 'βοσνίὡ8ΐέςΜρἐγσνός και ΠορΞογἀλος
ΣΥΜΦΩΝΗΣΜ __
Ι ΓΙΑ ΜΜΜ
· επο ΚΑΙ ΣογπεΡ ΛΙΓΚΑ ` .
εοεΛεΞΑΝ ΙΟΝ ΚΥΡο .· __ ο ζ ·
ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΑΙΙΗΙΗ Τ ζ· _
7 · ΟΙ «ΣΥΜΜ^ΧΟΙ» ΚΑΤΑΠΜΝ ΤΙΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙεοΑΙΝογΝ... ¦ 
ΠΑΟ ΐ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4
' > ον
· ν· _ __ γ _¦
_ __ _ ,. · Ἡ . _ . _.~= ἐπὶ Ξ¦.¦`
Ξ - Δ η
' ' Ι
χ ν . ` _ , .
κυριακή .
ί ΑΙΚ!
`βράδι· κ
.ΙΙ Κέ·
5 · ΣΤΙΣ 8:30 ΣΤΟ
' «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»
Ο ΠΡΟΒΑ ΚΑΙ ΓΙΑ χ
ΕΥΡΩΠΗ .' 4,
= ΑΚ_ΜΑ“ΜΔ;Ε<- 
ΠΡοΚΛΗΣΗ Απο τοκ :Με .
λ ί ·7=ΐ Ξ ;ϋ`ἶ) | - -.Ι ·.· ·-ηΪ - Δ Σ 
|(“ρπ“(η β ζ η Ρ
μετονΜΜΜ _ 
·° Ν “ Α · . χ _ ῦ ΣτοάΚρο Επικίνδυνη στην
τον ”π  κ; βοσίζεΙσ· το επίθεση. οστσθης
Με· ° ··· ς " ' _ ἱ _ σΚἐ8Ιο νίκης τοο στην ἀμονσ και άλλο δύο κατά·
Π η . ο η 7 · · ' 'Τοοολο ΜοένΙο εσ·ροεοης ολσθος μέσο όρο
ΘΑ··::Α:Α€;ω;Ξ“μ · “ · -  γ . Δ ¦ · ω 7” “ΡΗ ?“ἶἔ* - Τ " “ζ Μ · ν 
35;Α.Μ- Α -· καί Αν :_ _ η' Μ μὲν- · α ,- η ; _ _7 ώ!» . Ανω'.
"Ποτέ μην εγκοτσλεΜεκ“ ο; . ΣΚΕΦΤΕ"'Α -49 ἔἔΙΜἔ:
ΛΙΙοΦΛΣΙΣΜεΝοΣο πΑΡΝΤο ΝΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ» ν εΛιογΝογΣΙ ' ὅ . ω 5 Η Μ η .
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ · Το μήνυμα Ιου Κολομβ·ανοὑ 8 _ ·«ΦοΡΤΩΝΕΙ»ΤΑ ΑκΡΑ0ΜΠεΝΤο ωΜΜΜ Μ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα