Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ξεπαγώνει η μεταφορά συντελεστή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κέρδη από
προκριματικά του
Μουντιάλ

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10452

» 19-22

www.ethnos.gr
τριτη 6 σεπτεμβριου 2016

Μεγάλες εκπτώσεις

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΓΙΟ είχαν

556

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ - ΕΛΛΑΔΑ

4-6 γκολ

για νομιμοποίηση αυθαιρέτων
e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

700 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στην πρόσληψη 700 υπαλλήλων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ)
ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα
ανανέωσης έως τρία χρόνια,
θα
προχωρήσει το υπουργείο
Εργασίας. Το νέο προσωπικό θα
στελεχώσει τα 254 Κέντρα
Κοινότητας που θα δημιουργηθούν
μέχρι
τον Οκτώβριο. Η σχετική
προκήρυξη αναμένεται να «τρέξει»
το
φθινόπωρο, καθώς υπουργείο
και

ΓΙΑ 254 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤ
ΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡ
ΙΟ

ΑΣΕΠ αναζητούν τη φόρμουλα
με
Το υπόλοιπο προσωπικό
βάση την οποία θα υπάρξει
θα προέρ Πτυχιούχοι ΑΕΙ /
ειδική
χεται από τις εξής ειδικότητες:
ΤΕΙ με ειδίκευμοριοδότηση στους ήδη
ση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή
εργαζομέ-  Πτυχιούχοι
ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών
νους σε δομές κατά της
στήριξη και τη δημιουργική
φτώχειας
Επιστημών.
ενα(όπως κοινωνικά παντοπωλεία),
σχόληση παιδιών (π.χ. νηπιαγωγοί).
 Ψυχολόγοι ή σχολικοί
προκειμένου να απασχοληθούν
ψυχολόγοι  Διαμεσολαβητέ
εκ
ς για Ρομά και
(πτυχιούχοι ΑΕΙ με άδεια
νέου. Τις θέσεις θα προκηρύξει
άσκησης
ευπαθείς ομάδες, τουλάχιστον
ο
επαγγέλματος)
ΥΕ
.
κάθε δήμος ξεχωριστά και
(εκτός αν δεν υπάρχουν
θα αφο Επισκέπτες Υγείας
υποψήφιρούν διάφορες ειδικότητες,
ή νοσηλευτές οι με το
τυπικό
αυτό
(πτυχιούχοι
προσόν).
ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια
ωστόσο σε κάθε Κέντρο
 Διοικητικοί υπάλληλοι
θα πρέπει
άσκησης επαγγέλματος)
αρμόδιοι
να υπάρχει ένας συντονιστής
.
για την υποστήριξη του
από
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή
Κέντρου
τον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Κοιν. Εργασίας.
ΤΕΙ Οικ. Κατεύ- (τουλάχιστον
Δευτεροβάθμιας
θυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Εκπαίδευσης).

ΟΙ 680 ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟ
ΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤ
ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ

957 μόνιμοι υπάλληλοι
4 υπουργεία εντός του για
2016
ΕΝΘΕΤΟ «ΕΡΓΑΣΙΑ»

«Δρομολογημένες» είναι
και 202 προσλήψεις στο
Ναυτιλίας, 50 στο Πολιτισμού και 25 στη ΓΓΔΕ
του Οικονομικών

M

ΑΣΕΠ ύστερα από αίτημα
του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με πληροφορίε
ς το
αποσπάσει ήδη την έγκριση αίτημα έχει
από
τροπή της Πράξης Υπουργικού την επιΣυμβουλίου 33/2006 και αφορά
τις ειδικότητες
Γραμματέων και Πληροφορικ
ής, καθώς
οι 24 ΥΕ Δικαστικοί Επιμελητές
που περιλαμβάνει το αρχικό αίτημα
θα προσληφθούν με διαγωνισμό που
θα διενεργήσει το ίδιο το υπουργείο.
Συγκεκριμένα θα προσληφθού
ν με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)
427 ΠΕ Γραμματείς Δικαστηρίων, 45
ΤΕ Γραμματείς
Δικαστηρίων, 140 ΔΕ Γραμματείς
Δικαστηρίων, 34 στελέχη ΠΕ
Πληροφορικής
και 10 ΤΕ Πληροφορικ
ής.
Στο υπουργείο Πολιτισμού
εκκρεμεί η
επικείμενη έκδοση προκήρυξης
πλήρωσης 50 κενών οργανικών
θέσεων,
ως επιστημονικού προσωπικού κυρί. Ηδη
έχουν καθοριστεί οι 4
θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από
πρόσωπα που
προστατεύονται από τις
διατάξεις του
Ν. 2643/1998 και είναι
στις ειδικότητες
ΠΕ Αρχαιολόγων και
ΤΕ Πληροφορικής.
Τέλος, με 25 μόνιμους υπαλλήλους
στην
ειδικότητα ΤΕ Χημικών
θα ενισχυθεί η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων
του υπουργείου Οικονομικώ Εσόδων
ν. Η προκήρυξη είναι έτοιμη από
τις αρχές του καλοκαιριού και θα είναι
από
που θα βγουν «στον αέρα» τις πρώτες
μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία
πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού
που
αυτή την περίοδο το ΑΣΕΠ. «τρέχει»

957 μόνιμοι
για 4 υπουργεία
μέσα στο 2016

ε 957 μονίμους υπαλλήλου
ς
διαφόρων ειδικοτήτων
θα ενισχυθούν μέχρι το
έτους τέσσερα κορυφαία τέλος του
υπουργεία.
Οι σχετικοί διαγωνισμοί
βρίσκονται σε
ώριμο στάδιο, όπως τονίζει
αρμόδιο στέλεχος της Ανεξάρτητη
ς Αρχής, και η έκδοσή τους αναμένει το
«πράσινο φως»
του υπουργείου Εσωτερικών
Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται η μεγάλη.
ξη του υπουργείου Ναυτιλίας προκήρυπου αφορά την πρόσληψη 202
υπαλλήλων στην
κεντρική υπηρεσία του,
σε πλοηγικούς
σταθμούς και σε άλλους
φορείς εποπτείας του. Συγκεκριμέ
να οι
αφορούν μόνιμο προσωπικό 56 θέσεις
σε διευθύνσεις του υπουργείου
και οι υπόλοιπες
146 θέσεις προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου σε Νομικά
αυτού. Το αίτημα βρίσκεται Πρόσωπα
ήδη στην
αρμόδια διεύθυνση της
Ανεξάρτητης
Αρχής για επεξεργασία
και εκτιμάται πως
θα πάρει τον δρόμο για
το Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στο επόμενο
τρίμηνο.
Με 680 μόνιμους δικαστικούς
λους πρόκειται να ενισχυθούν υπαλλήδικαστήρια και εισαγγελίες όλης
της χώρας, κα- Μέσα
στο
τόπιν προκήρυξης που
θα εκδώσει το το αίτημα επόμενο τρίμηνο αναμένεται να πάρει τον δρόμο
για το Εθνικό Τυπογραφείο
του υπουργείου Ναυτιλίας,
το οποίο βρίσκεται ήδη
στο ΑΣΕΠ

νικητές και στα δύο ματς

τους «κόκκινους»

557

558

ΕΛΒΕΤΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Χ

ΚΥΠΡΟΣ - ΒΕΛΓΙΟ

2 & over

Ο ΠΕΠΕ και οι συμπαίχτες
του θα θωρακίσουν γι' άλλη μία φορά
την άμυνα
της πρωταθλήτριας Ευρώπης,
Πορτογαλίας

561
ΣΟΥΗΔΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

goal & over

Στον 8ο όμιλο μαζί με
την Εθνική
Πρώτη αγωνιστική για
μας ομάδα βρίσκεται η
την προκριΚύπρος και
ματική φάση του Παγκοσμίου
οι αντίπαλοι που έχει
Κυνα αντιμετωπέλλου. Η Σουηδία μετά
πίσει (εκτός από το αντιπροσωπευτην αποτυχία της στο Euro της Γαλλίας
τικό μας συγκρότημα
να
και το Βέλγιο,
προκριθεί στους «16»
είναι η Βοσνία, η Εσθονία
του θεσμού,
και το Γιάλλαξε προπονητή και
βραλτάρ) της επιτρέπουν
ανέλαβε την
να έχει
τεχνική της ηγεσία ο Τζανέ
κάποιες πιθανότητες πρόκρισης.
Αντερσον. Στις κλήσεις του
Ντεμπούτο στον πάγκο
βρίσκονται οι
της σε επίπαίχτες του Παναθηναϊκού,
σημο παιχνίδι θα κάνει
ο νέος ομοΜπεργκ και Χουλτ. Στα
σπονδιακός προπονητής
δύο πιο
Χρ. Χριπρόσφατα παχνίδια των
στοφόρου. Το Βέλγιο
δύο ομάείναι το μεγάδων
στη
Σουηδία μπήκαν συνολικά
λο φαβορί του ομίλου
για να κατα9 γκολ!
κτήσει την πρώτη θέση,
καθώς διαΗ Ολλανδία με ανανεωμένο
θέτει μία από τις καλύτερες
ρόεπιθετιστερ, μετά την αποτυχία
κές γραμμές στην Ευρώπη
της να προ(Καράκριθεί στο πρόσφατο Euro,
σκο, Αζάρ, Λουκάκου,
θέλει να
Μέρτενς, Μιδώσει το «παρών» στο
ραλάς), ενώ 15 παίχτες
Μουντιάλ
από το ρότης Ρωσίας. Πάντως στο
στερ του αγωνίζονται
φιλικό με
στην Αγγλία
την Εθνική Ελλάδας απογοήτευσε
και οι υπόλοιποι σε Ισπανία,
Ιταλία,
και ηττήθηκε με 2-1. Εκτός
Γερμανία και Ρωσία. Νέος
κλήσεπροποων του ομοσμπονδιακού
νητής στον πάγκο είναι
τεχνικού
ο Ισπανός
Μπλιντ έμειναν οι Φαν
Ρομπέρτο Μαρτίνεζ.
Πέρσι, Χούντελααρ, Ντεπάι και Ρόμπεν.

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 6
ΣεπΤεΜβΡΙΟΥ 2016

φάση του Euro 2016, με

Ο πρώτος αγώνας της
Ελλάδας για
Πρώτη αναμέτρηση για
την προκριματική φάση
τους αντιτου Μουπάλους στον δρόμο για
ντιάλ 2018 θα διεξαχθεί
το Μουντιστο ουδέτεάλ 2018. Οι γηπεδούχοι
ρο Φάρο της Πορτογαλίας.
που δεν
Με την
ηττήθηκαν στα 4 ματς
εθνική Γιβραλτάρ δεν
του Euro της
έχει συναντηΓαλλίας (μία νίκη, 3 ισοπαλίες)
θεί ποτέ στο παρελθόν
η «γαλανόαποκλείστηκαν στα πέναλτι
λευκη». Η ομάδα από
από
το κρατίδιο
την Πολωνία στη φάση
των 30.000 κατοίκων
των «16».
έχει αγώνες
Και τα 4 αυτά ματς έληξαν
μόνο την τελευταία διετία
under.
πετυχάιΑλλά και οι πρωταθλητές
νοντας μία νίκη (Μάλτα
Ευρώπης
1-0), αποέδειξαν μεγάλη έφεση
σπώντας δύο ισοπαλίες
προς την
(Εσθονία
ισοπαλία και το under
1-1, Λιχτενστάιν 0-0) σε
στη διοργάφλικά ματς
νωση. Σημείωσαν 4 ισοπαλίες
και γνωρίζοντας 15 ήττες
και
σε συνο3 νίκες εκ των οποίων
λικά 18 αναμετρήσεις.
οι δύο στην
Εχει σημειώπαράταση! Τα 6 από αυτά
σει μόλις 3 γκολ! Στα τελευταία
τα 7 ματς
5
έληξαν under! Η ομάδα
ματς ηττήθηκε 4 φορές
του Σάκι έφερε μία
ντος, που δεν θα έχει τον
ισοπαλία με απολογισμό
τραυματερμάτων
τία Ρονάλντο, δύσκολα
0-22! Βελτιωμένη η Εθνική
δέχεται
Ελλάδας
γκολ με εξαίρεση το 3-3
τον τελευταίο καιρό προέρχεται
με την
από
Ουγγαρία στο Euro. Μοναδική
2 εκτός έδρας νίκες στα
συφιλικά με
νάντηση των δύο ομάδων
Αυστραλία (2-1) και Ολλανδία
τα τελευ(2-1).
ταία 23 χρόνια ήταν εκείνη
Στις τελευταίες 5 αναμετρήσεις
στο
της
Euro του 2008 στην Ελβετία,
πέτυχε 3 νίκες και έχασε
όπου
2 φορές.
οι γηπεδούχοι νίκησαν
με 2-0.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ » 32
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 973

συναντηθεί και στην προκριματική

Παιχνίδι με τα γκολ στη
ν πρεμιέρα

» 13-14, 27-28

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για διατηρητέα, απαλλοτριωμένα ακίνητα και συνεταιρισμούς

ΞΕΠΑΓΩΝΕΙ

η μεταφορά συντελεστή
Με ποια κριτήρια
καθορίζονται οι περιοχές οικοδόμησης.
Τι θα πληρώσουν οι
ιδιοκτήτες. Το μέτρο
αφορά και σε ακίνητα
με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

» 11

» 32
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Τα ηθικά διλήμματα
του «υποβοηθούμενου θανάτου»
» 30-31

ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ Η ΜΕΡΚΕΛ

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ

Αγριο ξύλο
στην κλήρωση
της Β’ Εθνικής

Χιλιάδες πρόσφυγες
μας στέλνει η Ευρώπη

» 12, 29

» 15
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ νεαρών προσφύγων ξέσπασαν στο hotspot της Λέσβου.

Απειλή για
την Ελλάδα
οι ακροδεξιοί
της Γερμανίας
» 4-5