Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣ|Κ|·|Σ οΕΣΣΜοΝικι-ιΣ
Γιορτάζει τα 18 του ,_   ο
ΧΡ6ν|α με 180 νδ ο·   έα; 7.
εκδηλωσεις'
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Η" Μάριο | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8880 | ΕΤΟΣ 28“ νννννν.ίγροεί|ιεε.ςτ
ΣΤΟ 2ο ΜΥ8Τ|ΟΟΝ ΤΗΣ 81ης ΔΕΘ
Η Θεσσαλονίκη γίνεται ξανά
πολη... μυστηριου
Με το Φεστιβάλ Μυστηρίου Θεσσαλονίκης «Μν8τἰεοιι 2» που θα γίνει από 13 έως 18/9.
ΣΕΔ 3
'|" |'|ΡΟΒΛΕ|'|Ε| Ο ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟΣ ΤΗΣ |'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|ΑΣ κιΞΝτΡικιιΣ ΜΑΚΕΔΟΝ|ΑΣ
Αλλάζουν όλα στη διαχείριση
Μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπει ο αναθεωρημένος περι
φερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. ΣΕΛ 7
απορριμμάτων
Η ΕΥΑΘ ΣΤΗΝ ΔΕΘ
Έτσι βρωμίζει ο
Θερμαϊκός από
το... νεροχότη
Στο Θερμαϊκό καταλήγουν,
αφού πρώτα διανύσουν χιλιάδες μέτρα υπόγειου αποχετευτικοὐ δικτύου. τα κάθε είδους
αντικείμενα. που οι πολίτες
«ςεφορτὡνονται» στους νεροχύτες της κουζίνας ή στις
τουαλέτες τους. ΣΕΛ 7
«ΚΟΚ'|'Ε|Λ» ΘΕΡΑΠΕ|ΩΝ ΕΜΠΟΔ|ΖΕ| ΤΗΝ Υ|'|Ο'|'ΡΟ|'||·| ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Επιστήμονες σταμάτησαν
την επανεμφάνιση του καρκίνου
Οι επιστήμονες συνδίιασαν την ανοσοθεραπεία με τη χημειοθεραπεία
Τεράστια νίκη ενάντια στην επάρατη νόσο πέτυχαν αμερικάνοι
επιστήμονες, βρίσκοντας τρόπο να
εζαλείιμουν όλες τις πιθανότητες
επανεμφάνισης της νόσου. Οι επιστήμονες συνδύασαν την ανοσοθεραπεία με την χημειοθεραπεία,
όπως αναφέρεται σε σχετικό άρ
θρο του επιστημονικοό εντύπου
.ΙουτπεΙ οί' Ι.ειιΙςοεγίε ΒἰοΙοεγ.
Επιστημονική ομάδα του Τμήματος Μικροβιολογίας και Ανοσολοῇας της Ιατρικής Σχολής νου
στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ανακάλυψε ότι η χημεισθεραπεία μόνη της συντελεί σε δυο τόπους
αδρανων καρκινικων κυττάρων
που δεν εξοντώνονται αμέσως και
αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στην
επιπρόσθετη χημειοθεραπεία.
Όταν όμως η χημεισθεραπεία ουνδυάςεται με ανοσοθεραπεία, η
πλειοψηφία των κυττάρων αυτων
καταστρέφονται. ΣΕΛ 8-9
ΤΩΝ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ
Οι Θεσσαλονικείς
καταγγέλουν
τα τραπεζάκια
ά ιτε Η
Ξεπέρασαν τις εκατό οι καταγγελίες των
πολιτών. μέσα σε διάστημα περίπου ενός
μήνα. όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικοό ενδιαφέροντος που καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χωρο. ΣΕΛ 3
ΜΠΝΟ|'|ΩΛΕΣ  οι
Αντιδράσεις για
τρρπολογία στην
πωληση τσιγαρων
ΠΜ" ΚΑ| ΟΡΕΣΤ|ΑΜ
Η ΕΒΖ ανάβει
τα «φουγάρα»
«Ανάβουν τα φουγάρα» στα εργοστάσια
Πλατέος πρωτίστως- και Ορεστιάδας της
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ)
για την επεςεργασία τεότλων. ΣΕΔ 1θ
ΤΡΑΜ ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ
Μοιραίο τροχαίο
δυστυχημα για
μάνα και γιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα