Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο... αντίχριστος στα σχολεία: Κατάργηση προσευχής, θρησκευτικών και παρελάσεων
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Φραουκε Πετρ|
ιι νει>ιιιιΑινιΔΑ εΘινιι<ιΣνι=ιΑ Γιογ
ΣΤΕΛΝΕ| ει·ιινι Με ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ
 Μια; Ο. ι2.2ι
ΠΡΟΦΗΤΕ|Α ΠΑΠΑΓ|ΑΝΝΗ ΚΑΜ|ΔΗ
ΚΔ' ΓΕΡΟΝΤΑ
ΑΜΒΡΟΣ|ΟΥ ΠΑ ΤΑ
ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
ε ΣενιΤεΜΒΡιογ τη;
380 ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
νιωθω 40803
ΤιΜΗ ι εγω
ΣΕΛ|ΔΛ 3
θεολόγων:
Μαλον πισω
από ναν Μη
Ο ΣΥ Ρ|ΖΑ με το Υπερκινημόνιο διαλύει Ελλάδα και 
Ορθοδοξία, ενώ η Εκκλησία... κοιμαται! Μην την ξυπνάνε!