Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
Μ (ΙΒ|9|»
ΜΜΜ Α. ΜΥ
(1918-1950)
Μ Α. Μ
09184974)
(ΙΝ$|Μ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Μεταβολή τού καιροῦ Πλω! 6Σ£πτῳβθι0υ 2016 Αριθμ' Φυλ' 40548 | Τιμη Ί '5ο €
από τα δυτικα με ἰσχυρές βροχές κατα πε- Ἀναμνησις του έν Χὡναις θαύματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ, )Ερατσσθένους ι,τ.κ. 118 85, Ἀθήναι, ιπιο@εειφποψ8.στ
ριόδους καί καταιγίδες πού θα συνοδεύο- καλοδότης μαρτυρος Τηλεφωνικό κέντρο: 2]8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο]7Ο4Ο]
νται τοπικα από χαλαζοπτώσεις, ἰσχυρούς Σελή νη θ ή μερών Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2] 8 Ο] 70870
ανέμους καί πτώση τῆς θερμοκρασίας.
Ἀνατολή ἡλίου 8.59' - Δύσις 7.47'
"Ετος ]280ν
Χειρότερη
τώρα ή τηλεόρασις
ΜΜώΜΜΜΜΜώ
Μ παώ
Β Μ ΜωΜ Μ ω
ωωΜΜωωῳ
τοΜωΜωΜ “Δω
ΜΜΜωτΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜω ωἀΜ
-ΜνΜΜΜΜΜΜ
ΜΜωΜωωω
ΜΜΜΜΜΜ
Μα ΜΜΜω
ΜΜΜΜΜΜὐΜ
ΜΜήΜΜΜΜ
ΜΜΜΤΜΜΜπ
Θεσμοθέτησις
τῆς ανομίας
“Ο Νικόλα Σαρκοζύ καί οἱ "Ελληνες δήμαρχοι
0 ΝΙΚ0ΛΑ Σαρκοζύ έχει περασει
από όλα σχεδόν τα πολιτικα των
ματα στήν Γαλλία: δήμαρχος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ύπουργός, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.
Αύτό, φυσικα, δέν εμπόδισε τήν
Εἰσαγγελία τοῦ Παρισιού να ζητήσει να παραπεμφθεί σέ δίκη για
τήν ύπόθεση παρανομης χρηματοδοτήσεως της προεκλογικής του
εκστρατείας τό 2012. Συμφώνως
πρός δικαστικές πηγές πού επικαλεῖται ὁ γαλλικός Τύπος, ή Εἰσαγγελία ζητεῖ τήν παραπομπή τοῦ κ.
Σαρκοζύ «για ύπέρβαση τού ὁρίου
τών προεκλογικών δαπανών».
Στήν 'Ελλαδα, ὁ 6Ιχρονος πολιτικός θα εἶχε ήδη βρεί τήν λύση καί θα απέφευγε τήν δικαστική
εμπλοκή καίτήν-ενδεχόμενη- καταδίκη. Με μία διαταξη νόμου, ή,
ακόμα, καί μέ μία τροπολογία, θα
απηλασσετο τών κατηγοριών καί
θα συνέχιζε απρόσκοπτα τήν πολιτική του σταδιοδρομία. Κι αὐτό
γιατί στήν χώρα μας ή ανομία εἶναι
επί της ούσίας θεσμοθετημένη,
καθώς πολύ συχνα τό Κοινοβούλιο βρίσκει τόν τρόπο να τήν νομιμοποιή σει αναδρομικώς. <Η «παραδοσις» αὐτή συνεχίσθηκε καί
εμπλουτίσθη κε μαλιστα από τήν
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεζαρτήτων°Ελλήνων.
Στό νομοσχέδιο τοῦ Ύπουργείου ῦΕσωτερικών για τήν τοπική αύτοδιοίκηση πού εἶχε αναρτηθεῖ στό διαδίκτυο πρός δημόσια
διαβούλευση, καί πλέον έτοιμαζεται να εἰσαχθεῖ στήν Βουλή, ύπαρχει διαταζις πού προβλέπει τήν διαγραφή τών προστίμων «για παραβίαση τῆς εκλογικής νομοθεσίας»,
καί δή τῆς μή ὁρθῆς καταγραφής
τών δαπανών.
Μαλιστα, ή αἰτιολιογική εκθεσις ση μειώνει πώς αὐτό γίνεται
«προκειμένου να εξαλειφθούν αδικίες, πού προέκυψαν από περιπτώσεις ακραίας εφαρμογής τοῦ νόμου». Ούδείς γνωρίζει τί σημαίνει
«ακραία εφαρμογή τού νόμου»,
γιατί αὐτή δεν μπορεί να προσβληθεῖ στόῦΕφετεῖο καί γιατί στό όνομα της διαγραφονται όλα τα επιβληθέντα πρόστιμα σέ δημαρχους
καί περιφερειαρχες.
Μέ αλλη διαταξη στό ἴδιο νομοσχέδιο «παύει όριστικα ή πειθαρχική δίωξη όσων δημοτικών
ύπαλλήλων καί δημαρχων [...] δέν
παρέδωσαν στοιχεία για τούς εργαζόμενους στούς Δήμους τους, στό
<Υπουργεῖο ῦΕσώτερικών». Άλλη
μια πραζη ανομίας καλύπτεται εκ
τών αστέρων, δικαιώνοντας τούς
δη μαρχους πού παρανόμη σαν.
Ούτε ένας «σοφός» νομοθέτης δέν εύρέθη στήν Γαλλία για
να προσφέρει αναδρομικώς στόν
ηγέτη τών Ρεπουμπλικανών αφεση τών πολιτικών του αμαρτιών.
σε ήταν κρίμα να μήν εξαγαγουμε
καποια στιγμή αὐτή τήν σπουδαία
τεχνογνωσία πού διαθέτουμε για
θεσμοθέτηση τῆς ανομίας...
Οἱ φοιτητές επιστρέφουν
στήν διοίκηση τών ΑΕΙ
Ό κ. Φίλης ταχα <<ἑκδικεἙται» τήν κ. Διαμαντοπούλου
ΗΑΡΙΣ1'ΕΡΑτων αμπέχωνων καί
τών καταλήψεων από τήν δεκαετία
τοῦ 1990 επιστρέφει καί εμπλέκεται στα πρυτανεία τών Πανεπιστημίων, μέ νόμο πού προτίθεται να
φέρει στό Κοινοβούλιο ὁ ύπουργός Παιδείας, κ. Φίλης. Εἶναι μια
Ἀριστερα πού ποτέ δέν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικα για τήν Παιδεία,
τόν πολιτισμό, τήν μαζική κουλτούρα τώνἘλλή νων, τήν αζιοκρατία, τόν θετικισμό τῆς σκέψεως καί
τών συστηματων διοικήσεως.
Εἶναι μια Ἀριστερα πού από
τήν αρχή τοῦ κύκλου τῆς Μεταπολιτεύσεως κυβερνα σταθερα
τήν ανώτατη παιδεία μιας χώρας
ζωῆς ένα «βλαχομπαρόκ» πλή ρως
ύλιστικό καί χυδαίο μοντέλο ζωῆς.
¦Ο κ. Φίλης, σέ συνέντευξή του
σέ κυριακατικη εφημερίδα, θεωρεί ότι, φέρνοντας πίσω τόν εφιαλτη τών «αἰώνιων φοιτητών»
καί τῆς ασεβούς κομματοκρατίας
στήν διοίκηση τών Πανεπιστημίων, «εκδικεῖται» μέ καποιον τρόπο
τήν πρώην ύπουργό Άννα Διαμαντοπούλου καί τό «πανεπιστήμιοεπιχείρηση», πού, κατα τή γνώμη
του, όργανωνε ὁ δικός της νόμοςπλαίσιο για τήν Παιδεία.
'Η παλινόρθωσις τοῦ νόμου
1268/8Ζ, ένα μόρφωμα τῆς εποχής
κορυφώσεως τού λαϊκισμοῦ από τό
γό Παιδείας εἶναι εξέλιζις, πρόοδος, αναβαθμισις. Φοιτητές πού
«εκλεγούν» ή αξιολογούν καθηγητές, μέ τήν κομματική «βρώμικη» λίστα τών ρουσφετιών καί
τῆς εύνοιοκρατίας εκβιαστικα ανα
χείρας. Πανεπιστήμια αποκομμένα από τήν παραγωγική διαδικασία καί τήν διεθνή εξέλιξη, πλήρως χειραγώγημένα από μια νομενκλατούρα κομματισμοῦ.
Τί κρίμα, κ. Φίλη, δέν σέβεσθε ούτε τήν συνέχεια τοῦ κρατους, ούτε τήν αναγκη τῆς αναβαθμίσεως τών σπουδών τών
Ἑλλήνων. Είσθε σαφώς κατώτερος τών περιστασεων καί τῆς
Οί αδειες
στό επίκεντρο
Γραφει ὁ Ανδρέας Σταλίδης* _
ΤΗΝ περασμένη εβδομαδα αναθεώρησε ή ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία για τήν ετήσια κίνηση του
ΑΕΠ, καί, έτσι, για τό δεύτερο τρίμηνο του 20] θ
ο ρυθμός προσδιορίστηκε στό -0,9%. Τό πρώτο
τρίμηνο κινήθηκε στό -] %. Είναι τό τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο μέ αρνητικό πρόσημο. Ἀπὸ
τό χαμηλότερό του σημείο τό 20] 2, στό -] 0.5%,
τό ΑΕΠ σέ ετήσια βαση πή ρε τήν ανηφόρα καί
έπιασε θετικούς ρυθμούς τό 20]4για πέντε συνεχόμενα τρίμηνα. 'Η επιστροφή στήν ύφεση
έπί ΣΥΡ|ΖΑ για περισσότερο από έναν ολόκληρο χρόνο είναι γεγονός.
'Η δεύτερη είδηση της εβδομαδας ήταν τα
έκκαθαριστικα του ΕΝΦ|Α, ο οποίος όχι απλώς
δεν καταργήθηκε ούτε τό 20]5, ούτε τό 20]θ,
αλλα για ένα πολύ μεγαλο μέρος ίδιοκτητών
αύξήθηκε! Κανείς πια δεν ανακαλεί στή μνήμη
του τίς δημόσιες παρεμβασεις σημερινών κυβερνητικών εταίρων να μήν πληρώσουν τόν φόρο καί να καταφύγουν στή νομική τους φαρέτρα για να τόν αμφισβητήσουν, τήν ώρα μαλιστα
πού διατυμπανιζαν ότι ούτε οίἴδιοι τόν πλήρωναν! Σήμερα, οί ἴδιοι τόν αύξανουν!
'Ο δημόσιος διαλογος όμως έπικεντρὡθη κε
στίς τηλεοπτικές αδειες. 'Η διαδικασία απέκλεισε τό συνταγματικώς αρμόδιο ΕΣΡ, ενώ ο ύπολογισμός του αριθμού των τέσσαρων αδειών
βασει του μεγέθους της διαφημιστικής πίτας
ήταν αβασιμος καί λογικα αδύναμος. τα 8 κρατικό καναλια λαμβανουν κι αύτα μέρος των διαφη μίσεων. 'Η παρακαμψη του ΕΣΡ θα συνεχιστεί
Συνέχεια στην σελ. 8
όταν τό αυτοκίνητο παρκάρισε στό σημείο όπου
ὁ δράστης διέσχιζε τό
ὁδόστρωμα μαζί μέ τόν
όκτάχρονο γιό του, κλείνοντας του τόν δρόμο.
ο Ό επίδοξος ληστής
Ο ”Ερανο γιά τήν σωτηρία μιας βελανιδιας πού
ή ηλικία της ύπερβαίνει τήν χιλιετία κάνουν
όργανωσεις οίκολόγων
στήν Βρεταννία Πρόκειται γιά ένα από τά τελευταία δύο δένδρα τοϋ
δάσους τοϋ Μπίρναμ, τό
ὁποίο έγινε παγκοσμίως
γνωστό από τό σαιξπηρικό δράμα «Μάκμπεθ».
Ἐκεί οί μάγισσες προειδοποιοι7σαν τόν σφετεριστή τοϋ σκωτικοι7 θρόνου ότι ή βασιλεία του θά
τελειώσει όταν δεί τό δάσος τοι7 Μπίρναμ νά κινείται. Ἐξ ού καί τό από
διάσωση δένδρο όνομάζεται «βελανιδιά τοϋ Μάκμπεθ». ”Ηδη έχουν γίνει
εργασίες γιά τήν ύποστύλωση τοϋ δένδρου,
αλλά απαιτείται ποσόν
ακόμη Ι 00.000 λιρών γιά
νά διασφαλισθεί ή βιωσιμότης του.
· Ποινική δίωξη γιά
φθορά σέ παρκαρισμένο αύτοκίνητο αντιμετωπίζ ει ένας Γερμανός
στήν πόλη Νόυμπραντενμπουργκ. Τό πρωτότυπό της ύποθέσεως
είναι ότι τήν ζημιά προεκάλεσε κτυπώντας τό
αύτοκίνητο μέ ένα τεράστιο λουκάνικο μήκους 30
έκατοστῶν! 'Όμως τό στδερένιο κλίπ μέ τό ὁποίο
έκλεινε τό λουκάνικο έκανε μιά μεγάλη γρατζουνιά στό χρωμα τοϋ αὐτοκινήτου. 'Όλα αρχισαν
εστιατορίου κεμπάπ
στήν πόλη Κράισ·ιτσερτς
της Νέα Ζηλανδίας είδε
τόν ίδιοκτήτη τοϋ καταστήματος νά αγνοεί τόν ίδιο καί τίς απειλές του καί νά συνεχίζει
αδιάφορος νά πακετάρει τήν παραγγελία πελάτου, ὁ ὁποίος περίμενε όρθιος. Μετά από λίγα
λεπτά ὁ ένοπλοςληστής
έκρινε σκόπιμο νά αποχωρήσει χωρίς νά συνεχίσει τήν προσπάθεια νά
αρπάξει τίποτε. Ό ίδιοκτήτης τοϋ εστιατορίου ανέφερε αργότερα ότι
έκρινε σκόπιμο νά τελειωσει τήν παραγγελίαὡστε
ὁ πελάτης νά φύγει καί νά
μήν έκτίθεται σέ κίνδυνο.
ο Στήν 350ή επέτειο
τής μεγάλης πυρκαιας
τοϋ Λονδίνου (2 Σεπτεμβρίου Ι666) ένα μοντέλο
κτιρίων τής εποχής μήκους Ι20 μέτρων στήθηκε στίς όχθες τοϋ Ταμεση καί πυρπολήθηκε. Ό
σκοπός ήταν νά επιδειχθείή δυνατότης τής πόλεως νά ανοικοδομείται.
Άλλωστε, ή μεγάλη πυρκαιά ήταν ὁ λόγος γιά
τόν ὁποίο τά κτίρια τοϋ
Λονδίνου αρχισαν νά κτίζονται από πέτρα, ένω
στήν θέση των παλαιών
οίκοδομημάτων ανηγέρθησαν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, όπως ὁ
μητροπολιτικός ναός τοϋ
Ἀγίου Παύλου.
Ίστορι%ά ντοκουμέντα
«Περασμἑνες διασκεδασεις
στό ἐἔοχιπό Θησείο»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)
Ζ πού κατέληξε να βιώνειώς όραμα ΠΑΣΟΚ, γιατόνσημερινόύπουρ- προκλήσεως τών καιρών...
Σ ί Τ” έ ί
ημερα ης ημερας
ΜΜΜ | ~ | ο ν
ΜΜ _ _ Τσαβες, Μαόουρο εναι Ελλας
Σεναρια αλλαγης του
ΕΝΦ|Α μελετα ἡ κυβέρνησις, ύποσχόμενη με- σωΜωΜφΜ Τ·ῳΝΜΜ ΜΜΜ"ΜΜω ΜΜΜΜ“
γαλύτερη δικαιοσύνη ΜΜΠΜ ΜΜὡΜΜ” |ΜΌΜὺψΠὐ ΜωωψΜω
στόμέλλον,|καί,εἰδικὡ- ωωψΜφ ΜῳΜΜη·· 'ΠΜ Μ
τε ρα, για τους κατοχο υς ”η Μ Μ Μ
. . . “Μ“ωΜω ο ω. -ΜΜωΜΜπ
ΜΜΜ Μ ο· Μη των'.
ψ ΜκΜΜΜΜ -τ·ωΜωΜω _ΜΜ“ήήω ψΜΜκ
7  ωωηΜωψ ΜηΜωΜωο ΜΜ°ωωΜ ὡΜωωΜω
Αντιδρούν'οι υπερθεμσ; Μ ἡ Μ Η ὡΜ ή Μ ΜΗὴΜἩ
τιστες στην'καταβολη Μ ΜΜΜ" ΜὺΜΜ Μ μΜ Μ” ΜἩωΥὐΜ
σπιτιμου κσισε δισΦη- Μω Ωω Μα ω” Μ" ' α ΜΜπψω
Με “Μ =αἩΜτΜ ΜωΜΜΜΜ ΜΜἄΜωωυ “ΜψΜΜΜ°
ω Μη | | | | Η ΜΜὐωΜὴΜ
ἔΜἔ ώωωώοὴ:= α ω ωἔωΜωΜ ηὡκ¦0Μωωω=
 ξἔ8ἔἶίἶέἶ Μ"Μῦ“ - Μ. τι Με τι". το Μι. ωΜαωΜω Μ "Μ ΜΜΜ
γο οί αναλυτές μετα Ψ" *ΜΜΜ ΜωοΜΜ ωωωΜΜω Ἡ(ωΜ”ΐ:
τήνἡχιιρή τηςῆπσ στίς επΜΜΜψΜ Με ΜΜ“ΐὺ”Μ'
εκλογες. Μ·  ΜΜ ΌΜΜω” ω .Μ ώ* 'ω -ΜωωΜ Μωω» 'ΜΒΜ Μ
Η "ΜΜΜ πωσ-.ΜΜΜ ΜΜωΜωψ Μ“Μ“°
-ΜΜΜὰΜω ΜὴΜὴΜ ΜΜΕ-ΕΜ
 ΝΩ“ψΜὑΜ ΜΜδΜΜ ΕΜΜ(·ωΜΜΜ 'Μ
° ”" Ιω" _