Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3345O • ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η ∆ηµοτική Αρχή Βύρωνα συζητά µε τους δηµότες στην περιοδεία
που ξεκινάει τις επόµενες ηµέρες

Seatrac
παραλίας
Γλυφάδας

«Σαφάρι» ενηµέρωσης

Πρώτο σε επισκεψιµότητα
σε όλη την Ελλάδα.
ΣΕΛ.11

∆ιοργανώνουν
ο ∆ήµος
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος
και η Ανοιχτή
Πρωτοβουλία για
το Προσφυγικό
Μέτωπο
Εκδηλώσεις αφιερωµένες
στους πρόσφυγες στο ΠΠΙΕ∆.
ΣΕΛ. 2

Ο ΣΠΑΥ εξήρε του
Εθελοντές της
∆ασοπροστασίας
όλων των ∆ήµων

ΣΕΛI∆Α 9
Η διοίκηση του δήµου Βύρωνα, ξεκινάει εκστρατεία ενηµέρωσης των
δηµοτών και ανοίγει διάλογο µε την
τοπική κοινωνία, µε τίτλο "Ο ∆ήµος
Βύρωνα σε ∆ηµιουργική Πορεία"
και κεντρικό σύνθηµα "∆ηµιουργούµε στο παρόν, οραµατιζόµαστε
το µέλλον µαζί µε τους πολίτες".

Πιο αναλυτικά, ο ∆ήµαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης και οι άνθρωποι που στελεχώνουν τη διοίκηση, από τις 13 Σεπτεµβρίου έως
τις 5 Οκτωβρίου, θα περιοδεύσουν
και θα συζητήσουν µε τους δηµότες στις εξής περιοχές της πόλης:
Καρέας, Αγ. Αρτέµιος, Φρυγία, Με-

ΣΕΛ. 10

Φιλική ήττα από
τον Ολυµπιακό Κ-20.

µατα που τους απασχολούν και να
ακούσουν τις προτάσεις τους στο
πλαίσιο του συµµετοχικού προπολογισµού. Οι περιοδείες θα
ολοκληρωθούν την Τετάρτη 5
Οκτωβρίου µε συγκέντρωση - οµιλία που θα πραγµατοποιηθεί στο
Ταπητουργείο.

«ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»

Ευχαριστίες για την επιτήρηση
του Υµηττού.

Τι έδειξε η πρόβα
της οµάδας
της Κηφισιάς

ταµόρφωση, Νέα Ελβετία και Κέντρο του Βύρωνα, µε σκοπό την ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών
για θέµατα που αφορούν τον προπολογισµό, τα τεχνικά έργα, την
καθαριότητα, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον πολιτισµό, να
συζητήσουν µαζί τους για τα ζητή-

Έγκριση µεταφοράς 2ου
Παιδικού Σταθµού
Νέας Χαλκηδόνας
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ.14

Την Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 7 µ.µ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου «Μίλτος Κουντουράς», θα πραγµατοποιηθεί η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος µε 16 θέµατα στην ηµερήσια διάταξή.

Την µεγάλη ανάγκη το Νοσοκοµείο ∆υτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» να αποκτήσει
επιτέλους ολοκληρωµένη λειτουργική ταυτότητα τόνισε ο ∆ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, κ. Καπλάνης, σε επίσκεψή του µαζί µε τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Τζόκα, στον
Αν. Υπουργό Υγείας, κ. Πολάκη.
ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα