Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Γρίφος η διαχείριση των "κόκκινων" δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηείτεΙηΡοτί1α8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 5 ΣεΠτεμβρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.152
Σ· Τζινπίνγκ
πρόεδρος της Κίνας
Ο ΔΩΔΕ|(ΑΛΟΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι ΣΤΗ Η. ΕΛΛΑΔΑ
"όριο Ητρόγκι
πρόεδρος της ΕΚΤ
σημερα στη Ν
Ρίτς11: Οι κίνδυνοι
στην εφαρμογη
του Προγράμματος
Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Ελλαδας στο
εΠίπεδο «ας» Προχώρησε ο οίκος Είτεη, τονίζοντας
ότι μπορεί η ολοκληρωση της Πρώτης αναθεώρησης
του προγρόμματος της χώρας να βελτίωσε τις σχέσεις
της με τους Πιστωτές, ομως οι κίνδυνοι για την εφαρμογη του εξακολουθούν να είναι υψηλοί. >3
Ραντεβού Ν. Παππό με
τους νέους καναλόρχες
Με τους εκπροσώπους των τεσσορων εταιρειών που
πλειοδότησαν στην ηλεκτρονικη δημοπρασία για τις
τηλεοπτικές αδειες θα συναντηθούν σημερα ο υπουργος Επικρατείας Νίκος Παππός¦ ο γ.γ. Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος και η κυβερνητικό
εκπροσώΠος Όλγα Γεροβασίλη. >24
Ξενοδοχεία: Συνεχίζονται
οι αφίξεις διεθνών παικτών
Προ των πυλών της τουριστικός αγορας της Αθηνας
και της χώρας, γενικοτερα, βρίσκονται μεγαλες διεθνείς αλυσίδες. Πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν οτι
μία ακομη αλυσίδα υΠερΠολυτελών ξενοδοχείων
συζητό με Έλληνα επιχειρηματία για συνεργασία. >ί 2
[έκθεση] Πανω αΠό 60 εμΠόδια εντοπίζει το Ταμείο ΧρηματοΠιστωτικΠς Σταθερότητας
Γρίφος η διαΧείριση
των «κόκκινων» δανείων
Περισσότερα αΠό 60 εμΠόδια νομικός, φο ρολογικύς
και διοικητικός φύσεως, για την αΠστελεσματικύ διαΧείριση των «κόια(ινων» δανείων, εντοπίζει το ”ΓΧΣ, σε
ειδικη έκθεση του. Αυτό σημαίνει Πως το Πλαίσιο για
τη ρύθμιση των μη εξυΠηρετούμενων δανείων, Που
υΠερβαίνουν τα 1 10 δισ. ευ ρω. Χρειαζεται Πρόσθετες
Παρεμβασεις, Που εκτός των ύλ
λων θα κοστίσουν σε Χρόνο τόσο
Κρίσιμο στις τρόΠεζες όσο και στη β'
ραπ βού αξιολογηση του Προγραμματος
¦ αΠσ τους θεσμους. Το 'ΓΧΣ Προωμρα τείνει τις αναγκαίες ΠαρεμβασΠΙ Ι σεις, τσ μεγαλύτερο μέρος των
Φρανκφου ΡΠΙ οΠοίων θα ΠρέΠει να διευθετη
θεί έως το τέλος του έτους ώστε
να μΠει σε τρσΧια η διαδικασία
μείωσης των ΝΡΕ5. Το θέμα των «κόκκινων» δανείων
θα συζητηθεί σημερα, όΠως και το κρίσιμο θέμα εΠιλογης διοι1αίσεων. σαι συναντηση Που θα γίνει στη
Φραγκφού ρτη μεταξύ Πις εΠικεφαλης του 5$Μ Ντανιέλ
Νουί και των Προέδρου και δ|ντος συμβούλου του 'ΓΧΣ
Γιώργου ΜΜΜ και Χριστόφορου Στράτου. >3
Σκλαβενίτης - Μαρινόπουλος
Τα «ψιλό» γραμματα
της συμφωνίας
και οι ημερομηνίες-«κλειδια»
πρέζα
πρωθυπουργός
Βρετανίας
ΑΝΑΛΥΣΗ
Η «|ΟΑ|(Η»
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ|ΚΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ
[Σεπτέμβριος] Ο Πιο κρίσιμος μηνας για τον Προϋ Πολογισμό
Σε αναζητηση εσόδων
έως 4,5 δισ. αΠό φόρους
Ζημιές για τις ναυτιλιακές
χόδην ξηροό φορτίου
Μαγική εικόνα μοιαζει η ναυλαγορό χύδην ξηρού φορτίου σύμφωνα με μία προσφατη αναλυση της Βίηιεο.
Ορισμένα από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγορας, όπως
η ζητηση χωρητικότητας, κινούνται με Πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, ωστόσο αυτή η εξέλιξη δεν
αποτυπώνεται και στους ναύλους των Πλοίων Που
Παραμένουν σε πολύ χαμηλα επίπεδα. >ί 3
Τ' ΦΕΡΗΕ| "ΜΑΝΗ ΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Α|.|ΒΑΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ >11
ΕΧΕωΤ|ΥΕ: ΤΟ Μ|ΣθΟΛΟΤ||(Ο
ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΟ" >16
[ΕΗΦ|Α]
Ποια «τρικ»
ψαλιδίζουν
τις εκΠτώσεις
Χωρίς αΠαλλαγη αΠό τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινητων (ΕΝΦΙΑ) έμειναν και φέτος εκατονταδες
Χιλιάδες ανεργοι, βαρια αναΠηροι, ολικό τυφλοί,
τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι φορολογούμενοι με ΠενιΧρα
ετησια εισοδηματα κατα το Προηγούμενο έτος. Οι
φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να Πληρὡσουν
ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ, αν και θα έΠρεΠε κανονικα
να αΠαλλαγούν αΠό το 50% η ακόμη και αΠό το σύνολο του συγκεκριμένου φόρου. >4
Ο' ΟΕΣΜΟ|
ΟΑ ΠΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|Α
Από τους θεσμούς θα πρέπει να
περασει π πρόθεση ως κυβέρνησης να διανείμει ως
«κοινωνικό μέρισμα» τα 246
εκατ. που θα εισπρσχθοόν από
τη μεταβίβαση του τιμήματος
α τπλεοπ ' ό .
νι τις μας δεσ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
'|,5 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
ΠΑ ΤΗ ΣΤΗΡ|ΞΗ
ΤΟΥ Α|'ΡΟΤ||(ΟΥ
τοπια
[τέλος επιτηδεόματος]
Ἀδικες
εΠιβαρύνσεις
σε μυςρές
εΠιΧειρΠσεις
Χιλιάδες μικρές εΠιΧειρησεις
οι οΠοίες έΧουν την έδρα τους
σε οικισμούς τι Χωρια με Πληθυσμό κατω αΠό 500 κατοίκους
εΠιβαρύνονται αδίκως με τέλος
εΠιτηδεύματος λόγω «ΚαΠοδίοτρια» και «Καλλικρατη», ενώ
κανονικό θα έΠρεΠε να εξαιρούνται. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα