Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Ο " 47 "ΑΕγτΕΡΑ5ΣΕππΜΕΡΜ3916:_ ` ' Ρ Τ|ΜΗ=1βο€ .
· ' ° Ξο'ο·›_οι_9 “
Π ΣΕ 1ο ΜΕΡΕΣ
ΕΤΟ·ΜΟΣ
Ο ΜΑΜΕ ΜΑΜ
κ Έ - .° .μιν .
 ΕΑΕΕ-έ ““ 
Μ ό :
Ξσῖ<ΑΑΕΣΑΝ ΠΕΡγΣ· ΜΕ Τ·Σ ΣκΑΝΑΑΑΟΑΕ·Σ Μέ ”7 *ΟΕΜ
ΕΟΦΑΣΕ·Σ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜπΟγΝ ν η Ο
ΡΜ ΣΤΗ Α·ΣΤΑ πΑΑΣ,>ΑΗΕ1ΡΟπΟγΑΟΣ, ΜΗΝΟΣ κΑ· ΣΠΑΟΑΣ  η ,
ί :ΑΡΟΡΑ Ε `
γΣΑΣ ' .  Μ
' Α ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ' ΕΡΑΣ|ΤΕχΝΜΟ| ΠΟΥ _ ν γ | : ` Ύ 7 ΕΤΟ|ΜΑΖΕ
ΕΚΘΕΤ0ΥΝ ΚΑ| ΠΡΟΕΛΗΜΑΤ|ΖΟΥΝ
__ ΣΕΟ ΕΞΩΤΕΡ·κΟ Ο Μ·χΕΑ, ΟΗΜΕΣ ===βκΐ=ΕΜῷΜ=
Χ ΕἶΓΡ“ΓοΡ¦ΜΨ . Ι Ο" πΑΑΕγΕ· ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ·
- 1 Μ|Α ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΝΩΜΗ ΟΦΕ|ΑΕ| - · Τ0Υ Μ|Κ0Υ Γ|Α ΝΑ Π|ΕΣΕ| ΜΕ οψ|οΝ ΑΓΟΡΑΣ
χ /¦ ΕΤΑ|ΡΕ|Α ΤΟΥ 'ΕΑΝ ΣΑΕΕ|ΑΗ . Η `7 Τ" "πω Β^Γ¦Εκ^Ν° 8 ΕΚ. ΕΥΡΩ!
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 
 «ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
`  .. · _ ; . Ε 1· Ϊ]
Ι Π 4 “ | ρ - Ο· ' ' μ 7_ Σ Ἡ( Η ΑΝΟΔΟΣ»
 Αν ν 4 ν· . __ ' . ' 1" · “ < “ ·πΑπΑΖΑχΑΡ|ΑΣΣτΗ «Μ»:
' ΠΡΩΤΟ Φ|Λ|κο ΜΕ ΤΗΝ ΜΖΤ  ζ Ο( ο Η _ ' ' = ' , χ 1 έ ί Ι 5! ν «εΞΑ|ΡΠ|κΗ οΡΓΑΝηΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΚ0|'||Α (17:00   · Ϊ η' ' 7 Α : ' γ ΣτΕ ΔΟΞΑ, Ο|κΟΓΕΝΕ|ΑκΟ
ΜΕΤΠ0Ρ0|_|5 95,5) »ι Σελ 40,41 Το κΑ|ΜΑ» Σελ 31
Δ|Α... |'|ΕΡ|Φ0ΡΑΣ Α|'|0ΦΑΣ|ΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Ο' ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Ξ'. Α|'|0 |'|0|Α ΑΓΩΝ|Σ|'||(|·| (1η ῦ|·| 3η) ΦΑ ΑΡΧ|ΣΕ| ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|Α|(0