Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Συνέντευξη σεισμός με τον Αρτέμη Σώρρα
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ    _ ΕΜ
5ΣΕΠΤΕΜΒΡιογ _ ¦ζ  ' . .ο ο λ ο '7
20ΐ8 ' | 7
360 ΠΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ η Η η ~ ι-~ , Τ  η
“0559)ω59 -“Δ_ῦῖ Τ ο ' _ ”  _  47ΜΜΜυΞΜἶΜν
 ΔΒΔΝΜω
Τ|ΜΗ Ί ΕΥΡΩ
Η Τουρκία Θα χΤυΠουοε
οΤη Θράκη Το βραδυ
Της Ί5ης 'ουλίου
Δεινή ήπα-καμΠανακι για Την
   Μέρκελ Που βγήκε... Τρίτη οΤο
κραΤίὁιο Της Πομερανίας
Ο Φίλης καΤήργηοε και
Την Προσευχή στα σχολεία!
ΝΔ ΣΥΜΒΟΥΝ
ΣΕ/Ι|ΔΕΣ 36.29.30
"ΕΕ" Ε"
Η! Το" ΜΕΝ" ΜΡ"
"ΠρωΤοοΤαΤώ στην ένωση όλων Των Ελλήνων απανταχού Της Γαίας"!