Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα όρια για σύνταξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εισοΠτ5
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ψ Η _.
ι . “Δ : 
κ κ -:< Η = ,
Ἡ ..:·
,· ' _ ι
ΕΣ η '
Ε Ί ί η _ Ἡ - “κ
`.!ιωωΜΑ |` ”Μ `
ΕΑ ΕΑ ΠΡοΣαΠΑ ΜΝ
ΕΝ οψΕι ΠΡΕΜιΕΡΑΣ
!δΜΑΔ °“
Τα νέα όρια
.Η για σύνταξη
  ΜΕ 15 ΕΩΣ 40 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
.η ' ΑΣΦαΜεΒ :λ “ ΜιΜι;υι -η ω . Ύ και
την έξοδο Πριν αΠό νέους ασφαλισμένους
τα 67 και Ποιοι σε Δημόσιο, ΜΑ,
δικαιούνται μειωμένη ΔΕΚΟ, τραΠεζες
Πριν αΠό τα 62 και ΟΑΕΕ
 , η γ ί:
7 > ι ι η 
ζἙ`ἴ μ
ι ὶ|
¦ Δ χ' `Π“ Υ
χ Λ?  κι η: - , ί' `
ΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ρ|Σ|ί ΔΕΝ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΔΩΣΕ' ΗΛΡ|ΣΤΕΡΛ
_ ΣΕΛ|ΔΑ '|°
«ΠΡΟΣ κΑτΕΔΑΦιΣι-ι» Ο' ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ για το μέλ- μ ·
οι τηλεοΠτικοί σταθμοί λον των σταθμών θεωρούνται
Που δεν Πήραν αδεια «κροκοδείλια δακρυα» αΠό το
σύμφωνα με τη Γεροβα- Μαξίμου Που συνιστά στους
σίλη, «Προχωραμε χωρίς κομμένους καναλαρχες να
να Παρεμβαλλονται εκΠέμΠουν μέσω |ντερνετ ή
Παρασιτα», λέει ο Φίλης! συνδρομητικό.
χ " / | ι9% κΑιτι=ι·ι·ιι σετ" Ϊ Μὲ δ 
κ ΒΑΤΕΡΛΩ ΠΑ ισΧοῆική Προσευχη
, | :
/ ΜΕΡκΕΛ, ΕΧΑΣΕ Ε . η  
κ κΑιΑΠο Το ` Π“ΡαΠ8μΠεται κ_στοΜ :η 
> _ και,ιιιι·ΕιαιιΜιιΕπΕιιιι τι ΞΕΝΟΦΟΒ"'© _ Προεδρικο Διαταγμ `
να Ρ : - μα'- 
ΡΔΝ|ῖ|||| ΕΕ'ΣΪθλ||Ϊθ" ΕΡΠΖθ"Ε"θ" ΣΤ" μ Ι '7 ς
ΕΤΑΠ Η" ||.Ρ||| |'|Δ "Δ ΕΜΗ!" ΒΗΜΑΤΑ)! Ε||Ε|θΣΥ"|| 'Δ' ϊ"|Εθ||ῖ|||| Ηθη , Μ ή Ε. _
ΣΕΛ. 32 >~ Ε. `|, 29
8-9 Ε
ΧΑΡΑΤΣ| ΕΝΦ|Α ΣΕ ΑΝΕΡΓ0ΥΣ κΑι ΦΤΩΧ0ΥΣ ιΔιοκτι-ιτΕΣ ΣΕΛ|ΔΑ ιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα