Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
04 09
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ: · Τ Ε
κ "ΠΡΩΤΟΣ Γ· ΜΝ ΜΕ Απ·ΕΤΕΥΤΗ πΡΟχΕ·ΡΟΤΗ
ρ"Λἶ-ΞΞΞἑξξἑδῷψΩΝ'”; ΨΨ η
~ ΙΑΝΤ|ΜΕΤΩΠ|ΣΕ:Ο.:ΠΑ89 η
. _ ά'
ΕΝΤΥΠΟΣ|ΑκΟ| Μ · . ·
Ο' «ΜΑΥΡΑΕΤΟ|», ^ . ` . Μ
ΠΟΥ Ν|κΝΣΑΝ 2 Ε Ο] ΒΕ
ΑΝΕΤΑ -. ' >_ έ Η - ΜΔ -ΜΜ.
_ Η _ - ΜΜΘΜ Ο
.· Ο· .η - · · Τ - _·
Η γκΟΜρΟ;τΟΟ ` ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Μ ;
ΚΟρλόπΟ“λΟ“ . _ ί ΡΑΟΣ 
'ΑΝΟΟΕΩΕΝ
ΝΔ· ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΕΤΑ κΟΡΑκΑκΝ
κΑ· ΑΟΥΕΑΑ·ΑΝ
Μ Σελ 25-32,56
'Φ|Α|ΚΟ ΣΤΗ ΔΡ£ΜΑ
[Η κΑΟΝΜΕΡ|ΝΝ ΑΟΑΝΤ|κΝ ΕΦΗΜΕΡ|ΑΑ Μ ΣΕΠΤΕΜΕΡ|ΟΥ 2ΟΤΕ 4 ΑΜΜΟΣ Τ|ΜΝ¦ Μ
Ε - Τ
ΠΗΡΕ ΝΩΡ|Σ
ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ
ΚΟΡΥΦΑ|ΟΣ Ο ΜΑΡΜΠΑ ΣΤΗ Ν||(Η
ΜΕ 78-63 ΕΠ| ΤΗΣ ΑΚΑΝΤΕΜ||(
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕ|ΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΚΑ| ΤΟ «ΜΗΝΥΜΑ» ΠΟΥ
ΕΕΤΕ|ΑΕ Η ΑΜγΝΑ Σελ- 46,47
ΚΑΕ ΠΑΟΚ 
ΜΑΜ ΤΖΟΟΥΝΣ;
ΝΑΡΟΝ! 
· ΤΟ «ΜΩΡΟ 4, ΐ`
ΤΟΥ ΕΑΑΦ|ΟΥ»
κΑΝΟΝκΕ ΑΡΝωΑΝΑΟΝΝΑῖκΟΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ κΕΝ Ρ Ε·
ΜπΑΡΑΟΟΥ : - ` 
κΑ· ΟΑ Ε|ΝΑ| τ!. Δ 4 γ ι
ΣΤΟ Φ|Α·κΟ κλ._ η;; - ϊ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣκΑ · Τ Ἡ Α
Τ' ΑΕΕ' ΣΤΗ «Μ»
' Ο' ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ |ΤΟΥΔΗ Α· ξ _ γ
Γ|Α ΤΑ ΓΕΝΕΟΑ|Α ΤΟΥ ΠΑΟΚ ' (
ΠΟΥ |ΣΟΦΑΡ|ΣΑΝ ΜΕ ΤΑΤΟ
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ|
|Δ|ΠΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ
' ΣΤΡΑΜΑΤΣΟΝ|: Ε|ΝΑ| ΣΗΜΑΝ'Π|(Ο ΝΑ ΠΑ|ΖΟΥΜΕ ι““ η
ΜΕ ΔΥΝΑΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΟΣ Ο ΑΡΗΣ Σελ. 8-11 .Ι ξ “ψ ι Α:
9 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
«ΚΕΡΔΗ» Ψ"  ἡ ΜΜΕ"
ΤΗΤΑΞ
· - ο
. ¦ η
ΛΟΥΚ|ΝΑΣ κΑ| ΚΟΥΡΟΣ ' έ Δ"
. | Υ
· ΕΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 174 ΜΕΡΕΣ .. - Ο ' " ΟκΑΟΥκ| ΑΟΥκ»,ΑΡΕΣΕ ° - .κ : _ - ' Α - 2. . . 'ἔκ γ
ΣΤΟ ΝΤΕΜπΟΥΤΟ ΤΟΥ - ' - ἐἔΜΒ 51 » ψ .- . Μ .Ι ὁ
- Ο23χΡΟΝΟΣ ΑΜΥΝΤ|κΟΣ ν > 7· Ε . τ . Ο ΜΑΤ ω.
.Τ ι ΤΟ... πΑΡΑιΤΟΝΟ Π | Ε Ρ ἑΓ|^ `°Ν?Φ|^Ρ""ο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ 'Με ΤΟΥ πΑπΑΔΟπΟΥΑΟΥ Μ Σελ 3-5 ΒΡ“βΞΜ£ΜΨ ω Βερ°¦ώ¦ε5 ΜΜΜ" 3024
Γ|ΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΒ|ΝΗΣ ΝΕΟ Φ|Α||(Ο ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ|Σ ΣΕΡΡΕΣ (17:30, ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 95.5)   Η" Μ"°"νΦἀν°κ° Ρ" Σελ· 45