Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ανασχηματισμός τον Οκτώβριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι συνεργάτες του Κυριάκου και οι
γονοι των πολιτικου που διεκδικουυ
/ θεσεις στις γαλαζιες λιστες
ΣΕΛ. 5
_ ός Με 
 ΙΙ" ΙΟ" (ο“Μἴ
ῇ :Μακάυ Μπασκετ εουοεΜ
ε.Ο
τ“~
 ρ”
---·· ρ
'Δσο_ τει αναγνώστες θα κερδίσαμε. ΕΞ
ς _ μ ο η .η 7 η , ο Ο ο ς . .από μια;” κλήση αασκρόφἴἔ #Μ“δὑΜΞ
_ ο  ; .  ο “ . Με” “ΜΝ Με φοΐτασαα Με .τί
γ Ξ . _. _κ Ι ο _ γ, ,_ μ .·;.εεεσες εεσγθᾶΜΡ°ῖ°9 Β^9ΜἔὶωΜ 
ς Σ _ ς . Η ¦  γ· ~ ς - ι; ησεαεΜ από το ακενεκΞ;ε _
ΚΥΡιΑΚΗ α επρεπε Με :ως 30 ·Ι Με. ασε 6 τ.οο ε έ ααα*.Κοη.ηεΜ ο Με @Μπορω 
ΜΕΤΑ 'ΙΙΙ `ΙΙΕΙΙ'Ι'ΕΙ°Ι·Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 'ΙΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
εεε
_ Σεπαραγωγικά υπουργεία πάνε στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα
ΣΕΛ. 3 _
Ντ' ττ·::π:ττςέ
γ η ,.
  ΤΗΛΕΟπΤικΞΣΑΔΕΙΕΣ;Ψ 9=επ:ο“ ταασοεεΜεσα.“
 _ ο τ Ι ρ η Ι ι (ΥπουργόςΠεριβωοντοςκαιΕνέργειας) ι ¦ . , '   ς ΣΕΛ.5 ,
Μπάλα 17% απτο ι “ ο Ο . '
ἱἩΐΞἑΜκρἔἑ " Η 'ἰ|° ο η Το <<καυτό>> Φθινόπωρο των δια- ζ
Π“Ν“=Μ““ν““ε-7 "σ "|"" νικ" πραγματευσεων για το εργασιακό 
' Μέχρι την Τρίτη η υποβολή αιτήσεων τ
για την πρόσληψη εκπαιδευτικού
 Νέες αποκαάάυετς . 
εκθέτουγτως Μερικώς ."ρ"σω"'κ"" τα Ι- ΕΚ Το" να:
ο ¦ καιτηυΕΜοσίαί 8 ΜΙΑ ΕΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΕΕ'ΓΕΙΟΣ
Βόιάουατ0έΜυια | Η θυσια του Ι'ιωργου
ΜΉΠΠωΡΙω““ 'Ισικουρά και της
ο ' Ι ·| Ι Ι
 ,- ς Ελενας-Μαριας Αντζελα"
Με κρυφη ο › ε
ατζέντα στις ζ
βαλίτσες του
πάει στη ΔΕΘ ο
 - ο Κυριάκος, που
ΕΚΚΛΗΣΙπ+ποπιυπιη θαυποσκεθει
Ο Ι
ΕΜΞΞΜΕΜΜ της κυβερν“σ"ς
«Με του περιορισμάτων αδειών ο · '
ενιαάεταιπδιαπΙοπίπαποδυνα- . τ _
μόνεται η ελευθεροτυπία»
ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΛΙΑΚΟΥ ΣΕΛ. Ο
ΠΡΟΣΦΥΓΙΙἰΟ
Ο εφιάλτης
είναι εδώ
Τσόκισαν τους νταβατζήδες, αυτό που δεν
τολμησαν και δεν θελησαν όλες οι
προηγούμενες κυβερνησεις
Μ Ι ο Ι Ι επανεΜΜσπ
. Ι .
Η Μέρκελ ο ως ο στο τα ρησκευττκα τους κοριζουυ της Με και
Ι | | |' | | | μ Ι τ ο _| ς . . ι ..  . .
ΡέἩσ1 ζΠΤΟἩ ΙΜ ΙΜΗΟ!! Δ81""σ" 1190 στο ΜεγἶΡο Μαξ1μο" ο μεξ"ς 'Μπάρας εξοδο απο ΙΙΙν Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της 2ας Σεπτεμβρίου του 1970 μια
της συμφωνίας για τους και ο αρΧιεπισκοπος Ιερωνυμος. υπουργοι και ο ΧΡ , βόμβα ϊερόωας Πως εκρήΜΜ ων πίσω Περίβολο της
Αμερικανικάς Πρεσβείας. Στο Χώρο της έκρηξης απομένουν ένα
Πρόσφυγες μητροπολίτες, το βραδυ της Πέμπτης. Και όπως μας είπαν ρ ς ς
νττ:σΛνΜπτΑΣ Λ·ΑΤΣοΥΣεΛ. 2 παρόντες στο δείπνο η συζητηση έγινε σε καλό κλίμα :εκ ω Ι" ΜΙ" “^°Ρ^ΣΕ^·^ κατεστραμμένο ΦοΙκς Βάγκεν και δυο διαμελισμένα κορμιά. πειτε