Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Φρανκενστάιν TV
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αυτή
την Κυριακή
με το ΒΗΜΑ
ενωση
και πλιιριτε
ενημερωση
Μο: Δ. ΜΜΜ (1957-2009)
”7|`||Σ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑ'ΝΣ ". 'ΥΜ
ΚΥΡ'ΑΚ||Σ
Ο ΒΗΜΑ
Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΜΕ Β. ωΜ°Μ
θΕΡ|ΝΑ
Σ|ΝΕΜΑ
Δύο Ο
εισιτπρια.
στον τιμη
του ενοε
ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ
ΠΟΛ'Τ|ΣΜΟΣ
ΣΕΛ|ΔΑ 17
ΚΥΜ 4 ΜΜΜ" ΜΒ
ΠΑ' ΜΜΜ. Με του πρωι.
Ανατολή 08.58 - Δύση 19.50. Σεληνη 4 ημερών
ιΔΡΥτΗΣ: ΔΗΜΗΤΡίΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ
Ετσε ιδρύσεω5 1922
Ετοε 950 > Αριθ. 18469
κεντρικο γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28
Κ 211 385.7000. Ετηειι: τονιτπ[email protected]σοιηει.ει
ιηιεττιετ: ΜρΜ/Μ.(σνιτπο.ετ
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπρακπ ΑΕ.
Β! ΕΚΔΟΣΗ
Τ'ΜΗ Ωω
Ολο το παρασιΦνιο στο τριίιμερτιε διτμοτιρασἰα8-τιὁκερ
οΤι κρύβουν
οι υπερβολικές
προσφορές
για
τις αδειες
ο Πού
«κλωΤση σε»
Ο  Π ΟΠ Π Ο Λίνα Αλεξίου, Περικλπ5 Βαλλιανοε, Λευτερπε κουσούλπ5
και Μαντζουρανη
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α4, Α6-13
το ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
Φοροετιιδρομιι 30 δισ. ευρώ
γιο νο γλιτώσουμε τον κοφτιτ Με
ΦΘΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡ| ΚΑ' 40%
ΜΑ'ι·κΛΔογκΑκΗΣ ` ΑΜΑΣΕιΣ ΒΗΜΑ5ςιεΝςΕ ΕΚΛΟΓΩΝ”
Ψ τ Αναστατωσπ ι · ¦ ΔιχαΖει τη
 στο ΑΕΙ από “ · Γερμανία μια νέα
: το πρωτοβουλία ι  ι υποψηφιότητα
› . ι .
ι του Ν. Φιλπ · τπ5 Μερκελ
Ι Αναστότωση προκαλεί στα : Μια τέταρτη υποψηφιότηπανεπιστήμια η μονιμο- η το της Μέρκελ διχαζει
ποίηση με μια τροπολογία '
ί τους Γερμανούς. Το αδελφό _
ο Οι
θριαμβολογίες
τηςκυβέρνηση;
και το δικαστικο
θρίλερ των
90 ημερών
οΤα βήματα,
οι κινήσεις
νικητών και
ηττημενων
Σοκ στου5 συνταξιούχου5 απο
τι5 περικοπέ5 στο ετιικουρικε5 Με
0 ΘΡΙΑΜΒ0Σ
ΤΟΥ ι. ΠΑΠΠΑ!
“ 7_““Του 7
ἐΪἔΡὲ!!ΜΗ
Μίστευτο και
' μως αληθινό. Ο κ. Παππάς,
υπουργός αρμόδιος (και) για τα μέσα ενημερώσεως,
ανέλαβε να τακτοποιήσει και τα της
τηλεοράσεως. Και
ω του θαύματος.
το πρότζεκτ της
δημοτιρατἡσεως
των αδειών λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών είχε διπλη επιτυχία. Και
όρων εξασφάλισε
ΣυνέχειαστησεΝδαΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
“ ° η εκατονταδων μελών Ειδικού  ° ` κόμμα της Χριστιανοκοινωνι- '
Παρανοικσ . Εργαστηριακού Προσωπικού. ι κι οΗω$, η κής Ενωσης της επιτίθεται για 1
ΚΟ' ροτσΙστικσ Η Σύνοδος των Προτύπων ζη- ; Τα ψαρια ι την πολιτικη της και γιατί κα- ι
· η τεί τροποποίηση της διάταξης ί · θυστερεί να ανακοινώσει τις
τα σχεδιο καθώς καταργεί καθε έννοια  εχουν _ προθέσεις της. Οι εκλογές σε
του  αξιολόγησης. Προηγήθηκαν ι ν0Πμ000νΠ δύο κραιίδια, όπου αναμένεται η
παραιτήσεις των Συμβουλίων ί ανοδοςτωνακροδεξιών,επιβα- Ϊ
ΣΕΛιΔΑ Α19 διοίιοιοηςτωνΑΕ|.ΣεΛιΔεΣΑ28-29 ί ΣελιΔεΣ το ρύνουν το κλίμα.ΣεΛιΔεΣ Α22-23