Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΗΝ' "ί
' Η αντιμετώπιση των κόκκινων
δανείων και τα στοιχεία των
οικονομικών απατεήεσμότων
.:. ·υ ,.
. κ' .| Μ.κτ-τ.
Με: Μεττή “οι τι λε
-   , ζ. Αν
   Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ 0 πιπι·πε ΜΕ Τ|Σ
ΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|ΩΝ!
νννννν.8χιερίυ5.αι·
Ο μεγαῆοε κίνδυνοε για χρέοε
και ποσοτική χαῆαρωαη
ΣΕΛ. 5465
Ο ΠΟΛ'Τ'ΚΗ
μεοΝΜΜ
Με ανεβασμένη
αυτοπεποίθηση
η κυβέρνηση
σαι ΔΕΘ
Ο Στη-ΣΕΝΤΡΑ τον χα.
ταρω ·
πριν _
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΗΡΘΕ
ν .- ΑΤΑΞ|Α
Βρήκε Μοτό ο Στ. ιί!υχόρηε..
δύναται τα πρόβῆημα του ΔΟΛ!
Η ΡΙΚ
θρήνοε για=την
ερυθρόῆευκιι οικογένεια
Εφυγε σε Μιρό ΔΕ ετων η Μαννα
Σταχτσυ>Δγγεῆσησυήω συΖ“.:5
Εσυ Γιώργου Δγγεθσησσή:ε,
σκσρηιΖσντα5 τη πιω παν
σΘΘητικσ -κσι σκι μόνα τεσπα
ΗΛ. 42
οι νέοι ισχυροί
"Με Μ“ύμΜΠ8, ούτε έΒιιρ8ινογιύννιιε, ούτε Μπρικ
αύττ Καντομιινιιε...  
Π κυρια ενασχόῆηση
η τηῆεόρααη για
' Αποκαθήῆωση
αν μια νυκτί για τον
 Από τη
στιγμη που δεν
ηαρουαιόστηκε
κυριακού  |
' Ο «νεοε
ΜΜΜ» και
οι ΜΜΜ
με τον Μίκη
Ε Φήμεε για στήριξη
σε Κοντομηνα 
ΕΟΠΞ  ο  και η
οι πισινα ΜΜΜ Σιιι τιιιιιιιτι=ιι 2 -.^
- Καταρρεει τα ~ θα: ·::ε κρατικσόίσιτσ και εΞσρτημενσ
- Εκτό5 παιχιπ8ιαύ παιιίσχυρσι
μιντιαρχε5 - Επίδειξη δύναμη5
από εδώ". Μαρινακη - Ανταρτικο
διαρκεία5 από καναῆαρχε5 που έμειναν
χωρί5 αΒειε8
Σεπ. στο. 52-53. 54-55
Το σπαθί του
7 Βενιαμίν Φραγκλίνου.
γ το ευχετπρι0 δώρο του
7 Ζεῦγουε Σινατρα και αλλα
ο; από του5 ΕΙιπ5ιί83
*για τα εργα της 8ιεπι
· ε“4“νκ 
_ · '<_Ξ - ε :89
ἔ Ο |βαν¦ σι Ρὡφι,
ανακσύωιμ
Μικαν ν
Μεγάλε5 προσδοκίε5 από ΒοπΙιαπι5 για
του$ πίνακε5 Με Ν0π0αφρικπνῆ5 Ζωγράφου
._ _.
των 0ῆιγα ρχὡν!
0ιιύκΜτούωπω
Μιιαηανόπαιεπ...
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η επιτυχής
έκβαση του διαγωνισμού γιο τις 4
τηλεοπτικές συχνότητες σηματοδοτεί το
τέλος ενός μιντιακού και επιχειρηματικού
κύκλου τριών περίπου δεκαετιώνπου συνδέθηκε με την αποκαλούμενη διαπλοκή,
τα έργα. τις προμήθειες του Δημοσίου
και την εξωθεσμική εξουσία. Οι μεγαλες
οικογένειες της χώρας βρίσκονται πλέον
εκτός τηλεοπτικού χαρτη, όπως και τα
καναλια που κυριάρχησαν επί μακρόν, με
χαρακτηριστικό παραδείγματα το Μεεα.
το 5τατ και τον Α|ρηα. Παρόλληλα, είναι
προφανές ότι διανοίγεται ένα νέο τηλεοπτικό και επιχειρηματικό πεδίο όπου
καινούργιες δυνόμεις και πρόσωπα θα
πρωταγωνιστήσουν. Ο κύκλος του χθες
έκλεισε, οι «νταβατζήδες» του Καραμανλή
αποκαθηλώθηκαν, το Δημόσιο μόζεψε
περίπου 25ο εκατ. ευρώπου ούτετο φανταζόταν, από τηλεοπτικές όδειες τις οποίες
νέμονταν και των οποίων τη χρήση είχαν
αποκτήσει με καθεστώς προσωρινότητας
ισχυρό συμφέροντα δεκαετίεςολόκληρες!
Ας μην ξεχνόμε, όμως, ότι τους ολιγάρχες
πρώτοι απ' όλους ήθελαννα τους ανατρέψουν οι ξένοι...
Και να μη μας διαφεύγει ότι στο τέλος
της ημέρας το ζητούμενο είναι πώς η
οικονομία θα εισέλθει σε τροχιό αναπτυξης!
Δενείναι καιρός. επομένως,για θριαμβολογίες και επικοινωνιακούςπανηγυριαμούς.
Το κρίσιμογια τη χώρα τηνώρα τούτη είναι
η δεύτερη δόση και η θετική αξιολόγηση.
Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η επί της
αρχήςαυμφωνία με Ολόντ και Γιουνκέρ για
μερική τακτοποίηση του χρέους. Εξέλιξη
που θα έβαζε στο τραπέζι το ΔΝΤ και θα
όνοιγετηνπόρτα για τηνποαοτικήχαλόρωση
του Ντρόγκι! Η ανόπτυξη, συνεπώς, δεν
περνόει (μόνο) μέσα από τα τηλεοπτικό
κανόλια, αλλό συνδέεται και ουναρτόται
με πρόξεις, παραλείψεις, λαϊκιαμούς και
ιδεοληψίες! Και, δυστυχώς, ακόμη δεν
έχουμε ολοκληρώσει (περίπου) τα το από
τα 15 προαπαιτούμενα...
ΑΝΤΩΝΗΣ "ΠΟΥΛΑΣ