Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
03 09
ΜΕΤΡΟΞΡ0ΡΤ! Ύ 
 ΕΓπΡ0κΡΜΜκΑ
ΠΠῖἶἶ 
Το πιο “ἶζ Τ
ΣΤ0·χΗΜΑ
ΕΝ0ΕΤ0 ΓΙΑ Τ0
Ξ Η· 
ΓΡΑΦΟΥΝ Ο| ΚΟ ΡΥΦΑ|Ο| Β :ΜΜΜ ωΡ^ ΜΜΜ )
· ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ · ΜτκΑπΗΣ · ΜΜΜ ι ΒΡΑΖ|Λ'ΑΝΟΣ · ._  Η
=ἔϊ====Σ = =ἑ===Ξἔ · ΠΑΤΜΟΣ · ΣΜΥΡΝιΔΗΣ     ΜυΝ°|^ι 2018
Μ0·ρἀπ“καν χθεε
57.000 ευρώ σε “αίκιε8
και τεχνικό πμ
' ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΟΝΤΕΚΑΛΕΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
' «ΚΛΕ|ΝΕ|» Ο ΛΑΜΠΡΟΥ,
ΟΠΩΣ Ε|ΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η «Μ» . Σελ 1011
Ο ΠΑΟΚ ΨΑΧΝΕ| ΤΗ Λ|ΣΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Φ_ὅΡ
Γ|Α ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΑΣ ΣΤ|ΓΜΗΣ
Ρ Η Η
2  «ΑΛΛΑΞΤΕ
ΤΟΥΣ Δ|Α|ΤΗΤΕΣ»
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΥΜΦΩΝΕ|
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤ|Σ 10
ΤΟΥ ΜΗΝΑ, ΑΛΛΑ ΕΠ|ΜΕΝΕ|
ΣΤΗΝ ΑΠΑ|ΤΗΣΗ ΤΗΣ
] Έ -- Σελ. 4-9
ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ΣΤΗΣ τη" ΣτρΑ|κΕΡ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΑΝΑΣ
(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ): ΕΑΡ|Α Η ΦΑΝΕΛΑ
ΕΑΡΕΟΥΤΑΣ (ΕΦΟΡΟΣ):
ΞΕΚ|ΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
0 Π _ Ο]  έ
ΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ Ο|_ ΔΗΛΩΣΕ|Σ
ΤΟΥ |ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΔΗ Γ|Α Τ|Σ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΕΣ ΑΔΕ|ΕΣ.“
Ψ χ ι;1
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μ Σελ ω
ΘΛΕΕΑΡΑΚΗΣ «Γ|ΟΡΤΗ
ΑΝΤΑΞ|Α ΤΗΣ |ῖ|'ΟΡ|ΑΣ ΤΟΥ»
ΔΥΣΚΟΛΕΥΕ| τ0γ ΧΑτ:Η|ΣΑῖΑ
ΣΤΗ Στε00γΑ
Φ|Λ|Κ0 Με 00"
ΜΜΜ (20.00) ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
>ΗΣ£λ2
50ΡΕκ ιΕΑ00Ε
ΣΥΜΦΩΝ|Α
Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟ
Α|ΤΗΜΑ ΤΩΝ 15 ΠΑΕ Γ|Α ΣΕΝΤΡΑ
ΠΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΓ|Σ 1Ο|Β
' Η ΠΕΑ ΑΠΑ|ΤΕ| ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟ ΝΑ
ΛΥΣΕ| ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Δ|Α|ΤΗΣ|ΛΣ
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ
ΜΟΝΟ 19 ΕΝΩΣΕ|Σ ΠΑΡΟΥΣΕΣ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΖΑ
ΓΚ|ΡΤΖ|ΚΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΣ Π|ΕΡ|ΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡ|ΑΔΗ ΝΑ Ε|ΝΑ|
ΑΝΤ|ΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ!
Ο ΑΓΓΛΟΣ ΚΕΝΤΡ|ΚΟΣ ΑΜΥΝΤ|ΚΟΣ, ΜΕ ΓΕΜΑΤΕΣὶΣΕΖΟΝ Ι
ΣΤΗ ΣΚΩΤ|Α, ΕΜΕ|ΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ|ΛΜΑΡΝΟΚ
ΚΑ| ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗ Λ|ΣΤΑ ΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΟὶ Ι