Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΑΜΑΡ Η ερμηνεία του διπλού «όχι» στην πὡλποή του
Σελ 5
ΑΡΧ|ΖΕ|
Ε"|ΤΕΜΥΣ
ιο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Σέντρα στις 10
Σεπτεμβρίου. ναι
και από Κοντονή
ΑΝΗΣΥΧ|Α ΠΠΣ ΒΑ ΤΟΥΣ «ΠΑΡΕ|» ΤΩΝ ΠΛΥΜΠ|Ακ0
. Μπομπ :ΜΜΕ
' - ΚΑΝΑ!! "Η "ΜΜΜ"
'Ευρω κιτς Ι Β
 ε  «Δεν μου αρέσει ο
τρόπος που πήρε την
 αδεια ο Αλαφούζος»
ανέφερε ο Ιβάν κι εκανε
| ΜΜΟ τον πρόεδρο του
ο Η Παναθηνα'ι'κου
Ο 'τοῆο5 το αποῆυτο
κουμαντο στι5
μεταγραφε5
ΦΜΑ ΔΡΑΣΗ
ου παίρνει από τους δυο πρωην
«συμμάχους» ο Μελισσανιδης:
 1 “ · λ και ποιον υποστηρίζ ζ 
· Με πολλές απουσίες
κι | Μ
Ο Γ|ΑΝΝ|ΠΤΛΣ
ΤΡΕΛΑΝΕΤΠ
 ΣΚΑ0ΥΤΕΡΣ
η πρωτοπόρος στην
ΜΑ ' 'ΑΗΚ  Α'κατηγορία,Μπόλτον
 . έ _· 
 ΜΕ «Β Μ» 'ς Ι ΤΟΥΣ 
 ,έ Ι
27· Ν ΜΟΝΟ ΜΗΝΑ ΜΑΤ
4ο _`  . .. .ι Ι η” ι
Δ · . τ κτ ιη ι ¦
° _:Ξ Ξ τ ι ι . . -^ Ν οι. --"ϊ ο' ἴ Ξ ' Με
ε ζ -_έ¦·'<¦:. ο
. ι Ο κι· “Ωω “'  .
υ Έ' ) ν ω
Ι α # !
ι τ  .Ϊ ·
.;4 ο: ι ¦ < ι ' .
Ϊ.  - ἔμμμὶ  εἰ μ- 7
. «Τον πιτσιρικα ο Το Παρασκήνιο της συμφωνίας ι ἰ ι ή _. | | Λ χ με τον Αφρικανό αμυντικο ι; ετ μ-π__ μμ_>
ΕΜ!! -ι 
Ι Με τι σκέψεις παρακολουθεί τις
” και τα ματια σας» ,
·Ξ ο _ . < εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπιο