Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Με για σέντρα. Μου
ότι· και σίγουρο...
` Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ
|ΕΦ'|'9'
Τ" |'°'|'||" '°"(... Ϊ
ΣοΒΒοτο 3 ΣεΜεμΒριου 2018 / Φυλλο "269 (2469) / ε τ 3ο
Ϊ!! Τ Ι ΕΕΤΤ ο
Ι ~: Ἡ 7 ή Ξ
@ έ: :3 Η:: »γ ξ (τ 
ξ , ι Ἡ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ'ΟΥ
θ°““~“? στην ενδέκαΜ
ΟΛΟ το ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧθΕΣ|ΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΝΤ0ΝΗ-Α|ΓΚΑΣ 
ΜΕ ΜΕΑ'ΣΣΑΝ|ΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠ0 ΤΗΣ ΑΕΚ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΣΒΕΣΤΑ
 " π Β ο - - - · Τα βηματα ηου θα γινουν
| μέσα στον μηνα Που διανυουμε
και η Προετοιμασία ϊΠ3 ΑΕΚ,
για την έναρξη των εργασιών,
στη Νέα Φιλαδέλφεια
«πέμπτη» Μπιτς
στην κρανισιια
: ? 7 Π Ο) ἐμὲ·.ττιΒΜχ·Μ
.ΜΗ · τ · 9
τιιιττοιιιι ιιιιιιιισιιτ   
στην Ε"θ    ·
· Ερχονται στην Αθηνα την Δευτέρα 
για να καθαρίσουν με την Διαιτησία ΜΒΜ Μ . ·.
πικρα «αντιο»
Παρτυ" '