Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 .ΑΥΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡ
Βαθιές
η 3 Η  <  . σασκλίσει
"Μ"ε0ν'κΟ· ΡΜ › # _ - Τ - ·'| Η Μελισσανίἔ,η
Οι" να · σε σντονη
έ η λ η · Ρ ρ ρ | ` «έαν ο
γ'°"°°ΥΜ'“ῳς ·  μ γἩἑεαρὅἔἩΝ
ΦΜΑΠ-ΜΜΕ Δρ. ΜΑ. 5531 “ΑΜΜΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 των ΦΥΛΛΟΥ: εΥΡΩ 1.30 ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
σε 2 σελίδες
ΜΜΜ: τηλεωιἩι:ῇ Ωῦειει
ο ΒειγγέΆης ΜαρινΩκης
 και :#ἔ/
ΑΝΙΜΑ'
ως δισκων-πω Η
 Χάρτης της κ
· ° · ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ
ἐς, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Διέκ_αψε τ ν ιι οετοι ασία και
ύισε πίσω η__οαδα ιιασκετ
ια να ιια αστει στ ν κ δεια
ΔΙΑΝΜΜΑΤΑ@Υ 
ετοιινιαΖεΜι οκ _,
καιΔιΔγινια ”Η
|(ΑΡΝΤΟΣΟ
ΜειΝΤειΕ
ί ι ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
'τ (Ι3:ΟΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΝΕ|( ΟΤΑΦΕΙΟ ί
ΤΟ ΤΕΔΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ
ΣΤΟΝ «:ΑΝΟΟ ΑΓΓΕΛΟ»
·Πενθεί όλα το μπασκετ και
η οικογένεια του Ολυμπιακού
·ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠ' 0ΛΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα