Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠέστρεψε ΜΑΜ Έρχεται το Πρώτο
ΜετατρόΠηκαν ¦ |
σε κλητήρες , στα κερδΡ· φορτίο θ
| μείωσε τα δανεια ¦ , ο
της εφοριας Φ ›ΣεΛ.ι3 ΟΠΟ Ρωσια Η!!
3/4 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20] δ
ΛΡ.ΦνΛ. 746
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑτοκγριΑκογ Π0Λ|Τ|ΚΗ ο. ΑΘΛΗΤικΗ ΕΦΗΜεΡιΔΑ ωνννν.ἰερσρεἰ.8·
ΕΠικοιΝΩΝιλκΗ ΠΡΟΣΩΡ|Ν|·| Νικι-ι ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ
το ΥΨΟΣ ΤΟΥ Τ|ΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑ 'ΠΣ 4 ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΕΣ ΔΔΕ|ΕΣ
..*·“ Μοιρόζει Πόρτα
μακροημερευσει
με την εηικοινωνία Π Α Π |
η κυβέρνηση» Π Π Π ' Μι
»| ΣτΠ ΝΔ. θεωρούν ότι η δικό
τους Πρόταση θα γίνει αΠοδεκτἡ
Μό τον Κόσμο 'ΣΕ^· 7 Μ Ο Αλέξης ΤσίΠρας φρόντισε να... μοιρόσει τα λεφτό Που θα
Πόρει-εόν τα Πόρει- αγνοώντας εΠιδεικτικό το ΣτΕ, την Κομισιόν
και τα ασφαλιστικό μέτρα Που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες
Μ Κανένα υΠουργείο δεν έχει στείλει κόΠοια θετικό στοιχεία
για να συμΠεριληφθούν στην ομιλία του στη ΔΕΘ
Μ ΌΠισθεν ολοταχώς αΠό την κυβέρνηση στην υΠόθεση
› . Γεωργίου, μετό τις αντιδράσεις αΠό τις Βρυξέλλες
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ' ΣΕ^· 3· Μ· '°
«θα είναι Πιο
δυσκσῆη η 2η
αειοῆόγηση»
ΡΣΕΛ."
Ποια χτυΠήματα έβγαλαν στον
αφρό τους νέους καναλόρχες
»Ι Γιατί η αντιΠολίτευσΠ εΠιτέθΠκε ολομέτωΠα
και κόνει λόγο για νέα διαΠλοκό ›ΣΕΛ. 4-5
Ι Λυτσγκόλ Γραμμένσυ
(μετό το χρίσμα)
Μ Αντί να ζητήσει αΠό τα μέλη του ΔΣ. Που Πρόσκεινται στην αντιΠο-  "Γ
λίτευση (Δημητρίου-Βούρβαχη κό.) να θέσουν το θέμα του ορισμού
εκλογικός εΠιτροΠΠς, Προσέφυγε στο ΔιαιτΠτικό Δικαστήριο για αΠό- Ξ Φ '
φαση Που δεν έλαβε ο Γκιρτζίκης, αφού δεν του το ζήτησε κανείς "'
Ρ" "Δόκρυα" αΠό μέλη του ΔΣ. για το βούλευμα όταν εκείνα υΠέγραφαν τα Πρακτικό χωρίς να τα διαβόσουν · ΣΕΛ. 2'
ΠΑΣΟΚ-Π0ΤΛΜ|
Κρίσιμεε εησφέ8 για
τον νεο φορεα
›ΣΕΛ.6