Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3.9.20'6 · Δρ. Φὐῆῆαυ 
ερτ · Ό8€|ς5τ89624.9ι
ο Ξ Μα· “μ- να
'η 7 17 · 'Ύ. Μη".- ” 
ι ι · ι ι Μ ¦ ω μαι
' ΜΝ' "' ' ° ι Με ωω.ιἩΜΜ ι· υ<¦¦¦μμ|||μμ|ωιμ|» μια ω
ι' α ι ι ι > «πα ειιιιιιιιι=°ι=ιι=ὶΙ||ἑἶ"ζΜη ι
Μ! Η 70 ἑἩ6ι'ἔἔτπ Ϊ""'"ῇ ΜΝ» Χ Για τα σχοῆεία των Προσφύγων
ΓραφειπανιιδπμαρΧοε αικανομιιιων 'ἴἙανεῆῆα Π ι «Στα κάγκεῇ°».” "όῇ| δήμαρχο'
Ϊ" δανειο ΠΙ" ΜΗΝ" '
και ιι απ το κανππν“_  “ - ·# Με Κεντρικήε Μακεδονίοε
'(8ι°ῇτ58.9Γ ο ρ8ι85|ὡηιο.αι · αντι
 Με'.
Σε νοσοκομειο Της Θεσσαλονικης...
 ιιιιιιιιιιαι ιιιαίιίιιιιαι 
«αειιιιζιιιι» ιιιιααιαια η <
Με «εμπόλεμη και€ισιαση>> παρομοιαζοιιν γιαιροἰ
Τις εφημεριες Τους στα νοσηλειπικὁ ιδρύμαια! ώ ·
ε, _ ' α 0- μ
 Ξε ι Ϊ
/ “ α' `
· “Ά 7 . ,ξ
Φοιτητικέε εστίεε σε ΑΠΘ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Βρόκι·ιε
Χωρίε πόσιμο νερό. θέρμανση και ἱιιτει·ιιετ!
ΝΔ ΘεσσσῇονίκΠ8: Η νέα Πρόεδροε Βίκυ Ευτσξό
“ανοίγει το χαρτιά τΠε" στην κΒΓΡιτ88
Η εφημερίδα που διαβαζεται
από ιαα.ααα αναγνὡσιε5
ΑρΒρσγρσφούν οι: Γιῶργοε ΛρβσνπίδΠε. ΔΠμήτρΠ8 ΠανοζόΧοε.
ΠόρΠ8 ΤσαγκαρῆίδΠε. Ρία καῆφακ6κου. Τριαντόφυῆῆοε ΜΠταφίδΠ8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα