Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ'   Εξ" “η | .ζ τηνκστἐτΞἶ:“υΠ = Ι
  ι χιτ  “ι ¦ Εγκυκλοι·ιαι6ει α
ω_ιμΩἩχ#μω- ,4 Ἡ Ι
"  · Βοτανων κε:: “
ο " Ι | ο... ιιρδαιν08 γιατρδε μασ
ιι ιιι
ιι ιιιιιιιιιτ > ο
Η ,ΤΣ|ΠΡΔ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤ|κΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
'ιατ,ο'ο8τ Μι
 Δ | (Το κρατο5 ειμαι ενώ)
Μο: @0 Παπούα καταφερε να κῆείσει ειιί 68 ὡρεε σε μια αίθουσα
υέ υ οψηΐρισυ5 <@Ξἔμἔστέε» και να <<εισιιραξει›> 246 εκατ. ευρώ
ι 4 ι ' 0 Γ
 Ι  Ϊ  ι
- Με κέρδισαν στον διαγωνισμό οι νέοι (Χρ. Καῆογριτσα5. Βαγγ. Μαρινακ05) και οι 00000 (θ. Κυριακού. Γ. Μασου205) καναῆαρχε5
· Γιατι δεν Πήραν αδεια Βαρδινογιανντιε, κοντομιινα5 και 'βαν Σαββίδιι5 - Τι αῆῆαΖει τώρα στο τιιῆεοιιτικο τοιιιο
αν τ·
ΔΕΝ ΕΧΕ' ΤΕΛΕ'ΩΜΟ το ΜΑΡΤΥΡ|Ο ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΛΧ0ΥΣ
Σοκ για 800.000 
'η ο;) -:?τ
¦ ρ Ι.  ν
'Ι .·· π '· ..
, ¦ι . ·· .'
ι_ ι .ι ω .Δ
Μ, μι .ι
συνταξιοὐ Χου ς  ..  . 
ΤΡΛΓΕΛΑΦΟΣ ΚΔ' ΜΕ ΤΟΥΣ ΕκτιΔιΔΕγτικονΣ
ΣοΜιΒ ΜΜὡσωτ ΜθαῶιΜοωΜ ΜνΜω. μΜαΜ τον... ΜὡΜ ΚΨΜ ΜΜΜ
ΜωΜυΜωΜΝΜΜ Οκ. Μω5ωΜωΜωΜΜὡ.ΜδΜαΜωχωωΜι
Ο Σελ. '849
Οι 'ΜΜΜ του εξωτερικου θα φοροῆογούντα εκεί όπου αρνουνται ο -  
-· Σελ.”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα