Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο Τσίπρας φέρνει πίσω τον βασιλιά με τους νέους καναλάρχες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
<<.ωε: ¦ῳ¦ωι.- :
' “Ϊ '·"5-ζτἶ ·7 · :45 ἶςἶ:3^=:Ζἑἔ; . τ <τ3
- - Ι  › "ν .ν "Ι  Ι
- τ ι ι ι ι . ο
γ - _ - ι ` .ι , Δ σ ι 4 κ Δ;
Ζ : . ν  . ι ν κ 'ή' ι 3 33. 'ἐς
. . . | | » Ν ¦ · Ἡ .Ἡ ' - ἰ
έ.  3·ῖ“ὲ^. οτί -ο  νι 'Ε=,ΞἙΨὶτἱ
2048 .ο - η
ι ι ι Α
Ι · “ ·κ- '- μ  Ι
:ΑΜ-ΠΟΣ ι'  "  χ
ΑΡ.ΦΥΜογ · ι 1 ~
¦(ιοεε_8›.4οεε
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ!
Η Μ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πλ ΠΣ
ΠΜ ΑΔΗΣ
Τι Βα αιιμΒεί... Μικρα;
Μεγσῆ05 αστεροε·6Π5
οΠειῆεί τη ΓΠ!
^"Πκργω" ΓΕ9Π9ΜΜ " ΜΜΜ
ΊεξιιιιΠινυυῖΠΠκ!!
'Οταν ο Δριστοτεῆηε μος ΒίβοΒξἔ
'||||Η Υ" κιΗιΝΜ· "'|"||"||' | ν"...
ΑΜ ΠὑΠῇΠιο!
ΚΝ... ΞΑΦΝ|ΚΑ
Ο' ΡΩΣΟ| ΕΛΑΒΑΝ _
"ΕΞΩΓΗ|ΝΟ ΣΗΜΑ"!  Α
ο ΠΑΠΑΣ των κνΡιΑκΠ Μ Σ
ΜΝ 'ΕΡΟγΣ^^ΗΜ Μ Ν^·-· Ακούγεται απίστευτο κι όμως είναι αληθινό:
ΑΠοκΑΑγψΕι των ΥΠΑΡΞΗ . ¦ .
“ΕΞΩΓΗ¦ΝΩΝ“ Με ΣΤΟΧΟ Πως συνδεεται ο Κωνοταντινος με τους 
των ΠΑΠΘρΠΣκειΑι (εφοπλιστές) Κυριακού, Μαρινάκη και Αλαφουζο