Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
Ι καθημερΝὴ ΜΒ αυτή Εφημερίδα σϊ||'"|(Ρ||Τ|| "Η”
Μ ΜΜειπέΜ
- τα των των
'ΕΙΝ Ιἑρί1της ΜΜΜ”
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]€ΙΞΟΠΠ8ΚΠΠ8.Ξτ ΝΕΒ: ωνννγ.αΞοΠα8ΚΠτί8.ετ ΤΗΛ; 28210-74544 ΜΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.134 (+1943)
ΜΜΜ πτὡσπ ΙΜ
τι" τν υ_“1Μ“υυ ¦
  ο 'ο η έ ΜΜΜ-ΜΝ
Νίκος Αγγελάκας
_ Ρ ε ' Ρ ;'- 7 _
Δ 1 Ο. Β ό Ο τ ε Ο Ο . · · Προσφορές όλο το χρόνο για 
τους δικούς μας ανθρώπους
· Δ1αμαρτυρίες γ1α συρρίκνωσΠ Με: 
Γυμνασίου κα1 αίτι1μα επανίδρυσας
του 2ου Γυμνασίου Ν. Κυδωνίας σελ.1Ο 
·ΠονΜν1οσ“νόΜ γ|τΙτΕέΜυυίυτ
ελεύθερος Πτώστις στο Μάλεμε σελ.16 ···················· ·· σελ.9 =:Ξ:"Μ κρυοΪόΜ
. Η 7ο ΥΠΕ γ1α τους Πρόσφυγες σελ.12  ου
· Κόνε1 Πίσω 11 Γερμανία γ1α τον αναγνώρ1σΠ κ  · λ· Τ 
της γενοκτονίας των Αμενίων σελ.9 Β ||
στην των"
ο · · · ι · · · υ · · · · · · · · ο · · · 7  
~ κουτί 330τΠ1
αυτό ο; 
ΜΜΜ ~1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_15
Σκόνη ή Υγρό
ΠλυντΠρίου
3Δμεζ.
Γιάννας Αγγελό1α1ς
Ειρτ1ναίος Μαρόκ11ς σελ.5
Κώστας Βαξεβόντις σελ.5
Αναστασία Μήλίου σελ.11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα